Fire beboede storkereder i Danmark
To nye beboede reder i Viborg er en sensationLagt på Storkene.dk den 5. april 2017


Storkene er på vej

For ganske mange år siden, husede Viborg og byens opland rigtig mange ynglende storkepar. Det var da åerne slyngede sig gennem engene, hvor køerne græssede samme sted og slukkede tørsten ved engenes små vandhuller, hvor det vrimlede med frøer. Noget tyder på, at storken igen er ved at søge tilbage til samme område. Og Viborg kan meget vel snart have ynglende storke i kommunen.

Der er nemlig meget der tyder på, at den tendens der har været sidste par år, med mange storke på besøg omkring Nørreådalen og Gudenådalen, nu giver sig udslag i, at storken er på vej til at etablere sig som ynglefugl i selvsamme område. Og det er der en forklaring på, mener Mogens Lange Petersen, fra Storkene.dk.

”Det faktum, at storkene har valgt at slå sig ned på storkereder i netop dette område, skyldes ganske enkelt, at der her er føde nok til dem. De langstrakte snoede udyrkede ådale, er et paradis for padder, insekter, snoge, muldvarpe og mosegrise. Og det er netop de fødeemner, der står meget højt på storkens menukort”, udtaler Mogens Lange Petersen der mener, at det er noget som Viborg Kommune og Region Midtjylland skal være meget stolte af og værne om.

”Storken er en indikatorfugl. Er der mange storke, er det et synligt tegn på, at naturen har det godt og er i balance. Og det viser storken at der er i både Nørreådalen og dele af Gudenådalen” siger Mogens Lange Petersen.


 

Storken fra Øby ses her i den sjappede og næringsrige ådal. Foto: Hans SkovHåb om storkeunger i 2017

Med enlige storke på reden i både Øby og Tapdrup, er der chance for, at der i år kommer storkeunger til verden i Viborg  Kommune. Det kræver dog, at de to storke der er på reden, får sig en mage.  Og skal det lykkes, skal magen ankomme inden den 10. maj. Ellers er det for sent til at få succes med yngel.

Udover de to enlige storke på rederne ved Viborg, er der et storkepar i Gundsølille på Sjælland og en enlig hunstork på storkereden i Smedager i Sønderjylland. Hunstorken i Smedager ankom i søndags og forventes snart at blive genforenet med magen. Derudover er der en enlig og boligløs stork ved Randers og flere flakkende storke rundt omkring i hele Danmark.

Fra midten af april og frem til starten af maj, ankommer de fleste storke. Så der er stadig god tid til, at de enlige storke får mager.


Se webcam fra Smedager her!

Se æg hos storkeparret i Gundsølille her!