Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene

Holdninger
Bæredygtighed

   
Baggrunden for storkene.dk
  
 
 
 
 

 
 
Hvad vil Storkene.dk?
Hos Storkene.dk er målsætningen forholdsvis enkel. Vi ønsker, at storken igen bliver en del af det danske landskab, men er godt klar over, at den ikke bliver talrig som den var det i slutningen af 1800 tallet.

Vi er af den overbevisning, at storken  kan blive løftestangen for bedre natur og incitamentet for at bibeholde og forbedre vores natur. For når storken er tilbage, vil der være et stort fokus på at beholde den og dermed også de naturtyper den lever på.

I Danmark får vi ofte besøg af både vilde storke og projektstorke. Projektstorke er storke der ikke har vild oprindelse, men er opformeret mhp. at genskabe en vild og naturlig bestand af storke og i nogle tilfælde har mistet trækinstinktet. I nogle lande kan det være nødvendigt at række storken en hjælpende hånd og iværksætte opformeringsprojekter. Dette skyldes at der er for langt til den nærmeste store ynglebestand hvor en ny dansk storkebestand skal rekrutteres.  Så langt er vi ikke i Danmark endnu, men Storkene.dk ser ikke noget problem i at hjælpe og huse de projektstorke der slår sig ned i Danmark.  Dette er tilfældet med storkeparret Ida og Emil, der nu yngler i Gundsølille og er det eneste ynglende storkepar i Danmark.  I modsætning til DOF, som ikke ønsker at hjælpe storkeparret, støttes de af Storkene.dk der ikke afvisende for projektstorke.
Storkeparret Ida og Emil

Storkeparret ankom i 2003 til den lille landsby Hvedstrup, ikke langt fra Roskilde. Der blev straks opsat en storkerede på en gård, og der gik ikke længe før reden var accepteret af storkeparret. Desværre havde storkeparret mistet deres trækdrift og var afhængig af fodring igennem vinteren. Da foråret kom  parrede de sig lagde æg og i juli gik de første storkeunger på vingerne på siden 1965. Storkeparret har siden 2004 udruget i alt 22 flyvefærdige unger, der modsat deres forældre alle er trukket sydpå i løbet af sensommeren. De har dermed bevist, at det kan lade sig gøre at hjælpe en trækkende bestand af storke tilbage til Danmark.

Fra medio marts til oktober klarer storkeparret sig selv og finder deres føde i områdets enge og moser og opfostrer deres storkeunger med den føde naturen nu engang frembringer. Men om vinteren er det en anden sag. Her er de overvintrende storke afhængige af menneskelig hjælp og fodring. Fodringen varetages af Storkene.dk sammen med den familie, som storkeparret har valgt at bo hos.
 
 
 
Starten på reden Ida og Emils rede på gartneriet i Gundsølille.

Storkeparret Annika og Johan Karlsson

I Smedager i Sønderjylland, ikke langt fra Tinglev, yngler Danmarks andet storkepar. De yngler hos familien Appel-Johannsen.

Han-storken stammer fra Skåne, hvor den er opformeret i storkeprojektet. Den ankom til Smedager i efteråret 2011, efter den havde turneret rundt på Sjælland og senere Jylland og Slesvig Holsten. Efter turen over grænsen til Tyskland, tog den tilbage til Jylland og slog sig ned i Smedager i november.

Da den ikke viste tegn til at rejse videre, blev der den 12. december opsat en storkerede til den. Samtidig indledtes vinterfodringen af storken, så den ikke kom til at lide nød. Den 30. december tog den første gang storkereden i brug.  Da vinteren var koldest, frygtede man for storkens ve og vel, da den ikke indtog føde i nogle dage. Men uanset kulden, så klarede han sig fint.

Da foråret kom tidligt i marts måned, var det forventet, at storken vendte hjem til Skåne for at yngle. Men da marts var gået og april kom, var han stadig i Smedager. Og den 25. april skete det. En hun-stork kom forbi reden og slog sig straks ned. Efter 30 minutters bekendtskab parrede de to storke sig. I starten af maj lagde hun-storken æg og rugning kunne gå igang. Jylland havde igen ynglende storke.

Det forventes at Smedager vil får ynglende storke i flere år, da han-storken Johan formentlig ikke har til sinde at trække bort. Hun-storken, der er af vild oprindelse og parrets unger, vil dog blive trækkende storke. 


Hjælp os at hjælpe storken!
Storkene.dk har jo sådan set nok af planer om hvad vi vil, men har i høj grad brug for en medlemmer for at komme videre. Derfor opfordrer vi alle interesserede i at melde sig ind i foreningen for på den måde at støtte vores projekt og vores målsætninger.
Klik for at melde dig ind her
 
 
STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex