Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Generalforsamling i Storkene.dk

Livlig debat om storkeprojekt, visioner og fremtid

 

Lagt på Storkene.dk den 13. oktober 2008

 

Opbakning til Storkene.dk

Indian summer, køer, grise, gæs og får – og en udskåret træstork der bød velkommen! Dette var de smukke og idylliske landlige rammer for årets Generalforsamling i Storkene.dk, som blev afholdt den 12. oktober på Barresøgård i Lynge.
 
Køerne græsser på engen ved Barresøgård
 

 

Generalforsamlingen, som er øverste myndighed, skulle tage stilling til hvordan Storkene.dk kommer videre med arbejdet for den hvide stork og hvilke tiltag foreningen skal arbejde på. Samtidig var der lagt op en til debat om visioner og fremtid.

 

Mødet blev indledt med en årsberetning fra formand Jess Frederiksen. Nedenstående er et fyldigt uddrag af beretningen.
 

 

 

Årsberetning

 

Elendig storkesæson

Endnu en sommersæson er slut og de sidste storke er trukket bort. Når man da lige ser bort fra gamle par Ida og Emil, som pudsigt nok gerne fryser sammen med os andre igennem vinteren.

 

For den hvide stork og vor natur, var 2008 endnu et lavpunkt. DOF kunne nemlig i juli erklære storken for værende uddød i Danmark.

 

Det er nu gjort før, men det nye var, at der for første gang nogensinde end ikke var en enlig stork på Danmarks ældste storkerede i Vegger i Himmerland. Sidste år var reden trods alt beboet af en enlig hun-stork, men denne kom ikke tilbage i 2008.
 
Reden forblev tom i Vegger - symptomatisk for storkesæsonen 2008
 

Storkesæsonen lagde ellers godt ud med en tidlig ankomst af et storkepar tilbage i marts måned. Dette par var omkring Kolding og Viborg, før det forsvandt igen. Og en del enlige storke bevægede sig op igennem Jylland i april måned.

 

På Sjælland var det dog meget tyndt, og først i starten af maj skete der noget. Et par storke var forbi reden på Østrupgård omkring den 12. maj, men var dog hurtigt videre og tiden til at få endnu et storkepar i Danmark var forpasset. Normalt er den 20. maj skæringspunktet for etablering af nye ynglepar.

 

Katastrofen i Gundsølille

Vi måtte nu sætte vor lid til, at Ida og Emil kunne få unger på vingerne i Gundsølille. Her havde foreningen året i forvejen fået opsat en ny storkerede, som storkeparret kunne anvende i stedet for den der var på den aktive skorsten. Men som bekendt var parret ikke interesseret i denne og gik allerede i februar i gang med at bygge rede på deres elskede skorsten. Et projekt ingen kunne forhindre dem i at gå i gang med.

 

Da reden så næsten var færdig, skete der det tragiske, at storkereden under en kraftig forårsstorm blæste ned. 3 ugers hårdt arbejde var ødelagt. Nu måtte storkene da tage vores gode storkerede i brug? Men nej – efter devisen ”op på hesten igen”, gik parret atter i gang med at bygge videre på skorstenen, og brugte nu kvistene fra den nye storkerede til deres byggeprojekt.

 

En luftbro sikrede at reden blev færdig i tide og æggene blev lagt i slutningen af marts. At noget var helt galt i reden, blev vi første gang opmærksomme på i midten af maj. Der var ingen tegn på unger på det tidspunkt hvor de første pip skulle have lydt. Efter flere ugers venten, måtte vi i slutningen af maj konstatere, at der ikke var unger i reden. Noget måtte have været gået galt.

 
 
 
Ida kigger forgæves efter unger under sig!
Foto: Hans Skov 
 
 

Den 20. juni var vi ved hjælp af Roskilde Brandvæsen en tur oppe i reden, og kunne se æg ligge under Ida, som rejste sig kort da vi nærmede os reden. Vi kan kun gætte på, at enten røg eller varme, havde gjort det af med æggene, da der var meget kulde ind i april måned. Og bunden har sikkert være noget tynd, da det er gået stærkt med at få den sidste rede færdig, så den har ikke været så godt isoleret mod røg og varme.

 

Derfor kunne Danmark i juli erklæres for fri for ynglende storke. Vi vil nu lægge os i selen for, at dette ikke gentager sig i 2009.

 

Turen til Storkenes mekka

I maj måned kunne Storkene.dk så byde på en tur til Sydslesvig, hvor storkene stortrives. En busfuld storkeentusiaster, ornitologer, journalister, medlemmer og ikke medlemmer, havde i selskab Danmarks egen storkeekspert, forfatteren Hans Skov, samt Jörg Heyna, en lokal sydslesvigsk storkeekspert, fornøjelsen af at blive guidet rundt i storkeland

 

Udover storkene i Bergenhusen, som naturligvis var hovedattraktionen, bød turen på dansk/tysk historie, god mad og drikke og det er allerede nu besluttet at gentage succesen i 2009. Denne tur forventes dog at gå til den østlige del af Elbdalen, som er et af de vigtigste yngleområder for den tyske storkebestand.
 
Storkeparrene i Sydslesvig fik besøg fra Danmark - klik på billedet
for flere fotos fra Bergenhusen.
(Foto: Søren Nancke)

 

Hvorfor er der ingen storke?

Journalister og andre spørger ofte til hvor ikke Danmark har flere storkepar. Og svaret er faktisk ganske simpelt. Kig på vores landskaber, kig par markerne! Der er ingen chance for at frøer, fisk og insekter har bare en kinamands chance for at leve på vore veldresserede marker.

 

Vor statsminister Anders Fogh Rasmussen, var for snart nogle år ude med det berømte citat; ”ikke en fugl, ikke en frø, ikke en fisk har fået det værre på grund af regeringens miljøpolitik”. Det er altså noget af en påstand at komme med, når man tænker på den nedskæring miljøområdet var udsat for i VK regeringens første år. For miljøet har netop fået det markant værre igennem de sidste år.
 
Sprøjtetågen har afløst det traditionelle "mosekonebryg",
noget kønt syn er det bestemt ikke.
Foto: Fra Storkene.dk 
 

 

Helt slemt blev det i foråret. Regeringen har i år givet tilladelse til at pløje naturarealer op på størrelse med Bornholm, Samsø og Læsø - TILSAMMEN. Det er meget store arealer, der indtil nu har ligget brak. Og jeg er nu ret sikker på, at de fugle, frøer og fisk, der havde tilholdssteder i og omkring disse naturområder har fået det værre!

 

Bryllup i Møgeltønder

I forbindelse med det kongelige bryllup på Schackenborg i maj måned, besluttede Storkene.dk sig for, sammen med Gødvad Efterskole, at donere en storkerede til brudeparret.  Prins Joachim og godsforvalter Søren Frederiksen havde tidligere ytret ønske om at få en ny rede op på slottet. En rede som arkitektonisk matchede Schackenborg bedre end den gamle.

 

Derfor fandt vi at en storkerede var en passende og naturlig gave til lejligheden.
 
 
Storkereden er kronen på værket på Schackenborg
(Foto: Svend Bjørn Keil)
 

 

Dagen for opsætningen bliver i øvrigt ”Storkens Dag”, som fremover vil ligge på den 5. maj. Denne dag vil blive brugt som markeringsdag for storken under en eller anden form.

 

Ikke blot projektet på Schackenborg gav god omtale. I det hele taget fik vi i løbet af året rigtig meget presseomtale. Det gjorde vi sådan set også i 2007, men 2008 var Storkene.dk på i medierne lige fra februar.

 

Vi var de første der kunne berette om årets første storke, vi var på i medierne i forbindelse med Ida og Emil og vi havde både Hjemmet og Politiken med på vor tur til Bergenhusen. Fra Sverige, over Tyskland til Australien blev vi omtalt – jo 2008 bragte os sandelig på landkortet.

 

Storken er uddød – og hvad så?

Når vi nu kigger ind i det næste år, som med garanti næsten kun kan blive bedre end i år, vil en del af vores arbejde gå ud på at få gjort opmærksom på de skadelige konsekvenser af regeringens miljøpolitik. For det er ubestrideligt, at vor natur lider under forarmningen.  

 

Som sagt er den vilde oprindelige danske storke uddød. Det er nu tid til at kigge fremad. Skal vi fortsætte ud af samme vej som vi har gjort hidtidig og blot vente på at en enkelt stork slår sig ned her og der, eller skal vi forsøge at gå mere aktivt ind i sagen.

 

Vores landskab og fauna er i dag allerede reguleret i alle ender og kanter. Ikke meget er længere som det var tidligere. Bæveren er blevet genindført, endda med stor succes. Den røde glente har det nu bedre, takket være såkaldte Glenterestauranter, etableret af DOF. Havørnen er i fremgang, hvilket også skyldes et fodringsprojekt 

Og ikke mange er vel i tvivl om, at havens fugle, og søernes ænder, gæs og svaner, får sig et ordentligt kosttilskud fra os mennesker. Man får endog vejledning i fodringenaf havens vilde fugle fra officielt hold.

 
 
Havørn og Rød Glente- har heldigvis fået hjælp til at et comeback bl.a.
ved hjælp af foderprojekter
 
 

Denne Generalforsamling ønsker vi at bruge som afsæt for igangsætningen af en vigtig debat om, hvorvidt vi i Danmark skal have et opdrætsprojekt af hvid stork. Et projekt, som kunne ske i et samarbejde med Vildtforvaltningsrådet og andre myndigheder.

 

Man har i dag ganske mange eksempler at trække på. Alle kender skrækeksemplet fra Skåne, hvor man i mange år forgæves har forsøgt at genindføre en vildtlevende trækkende bestand af storke. Dette er som bekendt ikke lykkedes, og projektet har igennem de sidste år undergået ændringer som skulle forbedre storkenes trækinstinkter, men som reelt set har gjort tingene værre. Dog er der nu en tendens til, at nogle af de storkeunger der får lov til at flyve, nu trækker bort i september. Storkeprojektet i Skåne, bliver gang på gang med rette kritiseret i Danmark.

 

Men de findes også eksempler på det modsatte. I Tyskland er der gennemført reintroduktionsprojekter af hvid stork i områder hvor storken har været uddød i flere år. Og her har man faktisk opnået at få etableret en trækkende vildtlevende bestand af storke på relativt kort tid. Et godt eksempel på velfungerende projekt findes i Rheinland Pfalz.  Her er det det lykkedes på ganske få år, at genindføre en vildtlevende trækkende bestand af hvid stork. Man har på forskellige lokationer i regionen, udsat nogle ganske få storkepar i åbne volierer, som alle havde været skadet og dermed mistet evnen til at flyve.
 
Voliererne ligger op ad et stort genoprettet vådområde, så de tilbagevendte storke, har kunnet brødføde sig selv. Storkeparrene har så fået lov til at yngle, og deres unger har kunnet flyve frit, og leve som vilde storke allerede fra de første vingeslag blev taget. Det er præcis det samme billede vi har fra Sjælland, bortset fra at forældrene ikke er skadede og også er fritflyvende. Samtidig er der kommet et tilskud af vilde storke, så bestanden er nu selvforsynende.
 
Storkepar i byen Bornheim i Rheinland Pfalz i det sydvestlige tyskland.
(Foto: Fra Aktion PfalzStorch)
 
 

Vi kan tydeligt se, at det er succesen afhænger af hvordan opdrætsprojekterne drives. I Skåne har man etableret deciderede storkefarme, hvor man samler store grupper af storke, som så at sige ”producerer” storkeunger som på en anden hønsefarm. De ungstorke der skulle få lyst til at trække, bliver tiltrukket af de mange gamle storke der bliver på farmen eller i volierer, og opgiver at trække bort. Hermed får man opbygget en stor stationær storkebestand.

 

Hvis man derimod lader storkene yngle under normallignende tilstande, dvs. at man ikke klumper storkene sammen i store grupper, og lader ungerne opvokse som vilde storke, bliver deres adfærd helt anderledes. VI kan se det i Gundsølille, hvor ikke en eneste unge er blevet tilbage siden 2004, hvor storkeparret, der selv er stationært, ynglede for første gang.

 

Storkene.dk mener at det er på tide vi får debatteret emnet. Storken er og bliver et stykke dansk naturklenodie som optager mange naturbevidste danskere, og vi vil søge Generalforsamlingens opbakning til dette.

 

Med disse ord er bolden nu givet op til debat. Jeg håber naturligvis på opbakning til vores tiltag, og ser frem til at vi i fællesskab slår et slag for at få storken tilbage til Danmark.

 

Der venter med sikkerhed mange spændende opgaver for os i de kommende år, og selv om det til tider er op ad bakke, glæder vi os til at kæmpe kampen til ende.
 
 
Opbakning til bestyrelsen
Efter formandens beretning, blev der på Generalforsamlingen givet grønt lys til at starte en debat omkring opdrætningsprojektet. Der kom forslag til at oprette et specielt debatforum under Facebook, hvor der vil blive mulighed for at blogge (debattere) med hinanden, og hvor alle får mulighed for at give deres besyv med.

 

Nye kræfter til Storkene.dk
Storkene.dk har nu eksisteret i godt et år. Som skitseret i formandsberetningen har der været nok at se til i foreningen, og der er sket meget på den korte tid. Men der vil komme til at ske endnu mere i fremtiden.

 

En af medstifterne af Storkene.dk, Jens V. Bruun, som hidtidig har været kasserer i foreningen, valgte ikke at genopstille til bestyrelsen. Jens har gjort et kæmpe arbejde for foreningen, som vi værdsætter meget. Jens var også den der stiftede foreningen for storkeparret Ida og Emil, og har alle dage været en ildsjæl, både i DN, akvarieforeningen og hos Storkene.dk. En stor tak skal lyde fra formanden og den øvrige bestyrelse.

 

Men heldigvis kom nye folk til, og det er med stor glæde vi kunne byde velkommen til Karen Kristensen og Merete Carøe.
 
Karen Kristensen

 

Karen, der til daglig arbejder som freelancekonsulent i miljøspørgsmål, valgte at stille op til bestyrelsen, for at udfylde det hul der var ledigt efter at Jens Bruun havde trukket sig. Karen siger om hendes begrundelse for at gå ind i Storkene.dk;

 

”Jeg bor på en gård i Østrup, hvilket forklarer min interesse for storkesagen. Jeg kom i kontakt med Storkeforeningen sidste år, da jeg pga. af de mange storke på engene omkring min gård fik lyst til at ’lægge tag til’ en rede. Til Sankt Hans kom reden op – hidtil er den dog uden logerende! Mit håb er, at jeg gennem arbejdet i foreningen kan bidrage til, at storkene breder sig ikke bare i Østrup-området, men i hele landet”

 
Merete Carøe er ny bestyrelsessuppleant siger om sin baggrund;
"Til daglig arbejder jeg i et drikkeglasfirma og er uddannet som korrespondent i engelsk og tysk. I min fritid elsker jeg at fotografere og elsker naturen, ikke mindst samler der sig en stor interesse for fugle og dyr, specielt storke og får.  Jeg er født og opvokset i Sønderjylland, men er siden 1972 bosat i København. Jeg er dog vedblevet med at komme i det sønderjyske altid, da mine forældre fortsatte med at bo i Sønderborg.
Jeg har altid været fascineret af storke - og min bedstemor boede i Bolderslev hvor der var der en beboet storkerede på smedjen til langt op i tiden. Min begrundelse for at være med i Storkene.dk er, at jeg føler rigtig meget for denne dejlige fugl. Og min vision - ja, de er jo, forhåbentlig at være med til at få storkene tilbage til Danmark".
 
Merete Carøe
 
"Mine forældre og jeg kørte meget på tur, og hvert forår fra 1980 var vi ALTID mindst een gang i Bergenhusen og omkringliggende landsbyer. Vi talte, hvor mange storke vi så på vores "storketur" og det er skrevet ned i en tabel! Sidenhen - efter jeg har mødt andre storkeinteresserede er jeg fortsat med at komme til Bergenhusen, minimum een gang om året. I samme forbindelse har jeg mødt Winnie og Flemming Ege Hansen, der ligeledes er tilknyttet Storkene.dk,  og vi har næsten hvert år de sidste 5 år om foråret været på en 3-4 dages tur sammen til Tyskland, hvor vi har besøgt storkeområder".
 
Storkene.dk glæder sig til samarbejdet i den nye bestyrelse, og ser frem til at de nye kræfter, kan være med til at give nyt liv til foreningen. Alt i alt var det en rigtig god dag for foreningen.
 
 
 
 

 

 STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex