Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

40 storke aflivet i Skåne

Storkene måtte lade livet, da de efter sigende havde de forkerte gener

 
 
Lagt på Storkene.dk den 9. januar 2008

 

Uønskede storke måtte lade livet

I Skåne, hvor man siden 1970`erne har forsøgt sig med opdræt og udsætning af storke, har man valgt at aflive alle 40 storke, som havde nordafrikansk oprindelse. Storkene blev aflivet med et stærkt sovemiddel, som satte hjertet i stå lige før jul.

 

ifølge projektleder for storkeprojektet Ola Olsson, er begrundelsen, at han mener at have fundet kimen til de skånske storkes problemer med at trække. Ifølge ham, har det noget at gøre med, at storkene ikke har kunnet finde ud af, at de har skiftet breddegrad, og er programmeret til at opføre sig som storke nu engang gør i Nordafrika.

 

Ligeledes har man ikke været tilfreds med de nordafrikanske storkes produktivitet. 
 

Derfor har man i 2004 importeret 40 storke fra Polen, som menes at have gener, der passer bedre vore breddegrader, og genetisk er tæt beslægtet med de oprindelige svenske storke.

Derfor forventer Ola Olsson, at man ved at indføre de polske storke i projektet, undgår de trækproblemer som de skånske projektstorke hidtidig har haft.
 
Desværre er det sådan, at migrationen for de skånske projektstorke med polsk islæt, heller ikke foregik problemfrit i  2007. 9 storke trak via Bornholm i september, mens en større flok på 14 individer, trak via Sjælland sydpå i oktober. 6 af disse storke vendte dog tilbage til Skåne den 2. november, efter et ophold på Stevns.
 
Vi er enige med Ola Olsson i målet, nemlig en vild fritflyvende storkebestand. Men vi er ikke enige i midlerne der skal til for at nå målet.
 

Ingen trækproblemer i Danmark

Storkeparret Ida og Emil, som rent faktisk er afhoppere fra det svenske storkeprojekt, har naturligvis de samme problemer med at trække bort. De har lige som de andre skånske projektstorke, tilbragt deres første leverår i et bur. Derfor var man i 2004 nervøse for, at parrets unger, ligesom de skånske, ikke ville trække bort i august eller september, som er det normale træktidspunkt for storke. Men alle 15 unger er siden 2004 trukket bort, og overvintrer enten i Sydspanien eller Afrika. Eneste undtagelse oplevede vi i efteråret 2007, hvor en stork fra 2004 valgte at blive i Danmark, og først trak bort omkring nytåret. Denne stork har dog overvintret sydpå siden 2004. Årsagen til at storken blev, kender ingen, men den kan have følt sig tiltrukket af sine forældre.

 

Storkene.dk har haft kontakt med storkeprojektet i Rheinland Pfalz i Tyskland, hvor man ikke melder om de samme migrationsproblemer, som man oplever i Sverige. Forskellen mellem det skånske storkeprojekt, og projektet i Rheinland Pfalz, bunder formodentlig ikke i storkenes oprindelse, men derimod den måde man driver storkeprojektet på i Skåne.

 

Storkefarme er problemet

Når man skal have en projektstork til at opføre sig vild stork, er det vigtigt, at man lader storkene leve som vilde fugle. I Skåne har man indtil 2007 indsamlet alle storkeungerne, omkring det tidspunkt hvor man ringmærker ungerne. Herefter har storkene gået i bur indtil de var kønsmodne, og fundet en mage. Når storkene så har været indespærret i nogle år, mister fuglene ganske enkelt trækdriften.

 

Et andet problem er, at man i Skåne har oprettet deciderede storkefarme, hvor storke storkene klumper sig sammen. De fritflyvende storke bliver hermed tiltrukket af de storke der går i bur, og gamle storke som ikke trækker.
 
Storke i bur, og udenfor, ved storkefarmen på Karups Nygård.
 
 

Storkeparret Ida og Emil lever derimod alene. Deres unger lever som vilde fugle og indsamles ikke. Storkeparret har i 2007, efter de flyttede til Gundsølille, haft en succesfuld ynglesæson, og opfostret 3 unger ved egen hjælp. Sjælland har på denne måde fået en vildtlevende trækkende bestand af storke, som med tiden får supplement af udenlandske storke.

 

Storkene.dk er naturligvis skuffede over, at man griber til en så drastisk beslutning, som det er at dræbe 40 storke, blot fordi man mener deres gener er forkerte.  Det havde været meget nemmere, og mere fornuftigt, at skele til hvordan afhopperne på Sjælland har klaret sig. Man kunne også have kigget nærmere på genudsætningsprojektet i Rheinland Pfalz.

 
 
 
Storkepar i byen Bornheim i Rheinland Pfalz i det sydvestlige tyskland.
(Foto: Fra Aktion PfalzStorch)
 
Her er det det lykkedes på ganske få år, at genindføre en vildtlevende trækkende bestand af hvid stork. Man har på forskellige lokationer i regionen, udsat nogle ganske få storkepar i åbne volierer, som alle havde været skadet og dermed mistet evnen til at flyve. Voliererne ligger op ad et stort genoprettet vådområde, så de tilbagevendte storke, har kunnet brødføde sig selv. Storkeparrene har så fået lov til at yngle, og deres unger har kunnet flyve frit, og leve som vilde storke allerede fra de første vingeslag blev taget. Det er præcis det samme billede vi har fra Sjælland, bortset fra at forældrene ikke er skadede og også er fritflyvende. Samtidig er der kommet et tilskud af vilde storke, så bestanden er nu selvforsynende.
 
Storkene.dk har en klar holdning til hvordan vi kan få storken tilbage til Danmark:
 
  • Vi bedømmer fuglene på deres levevis og adfærd - ikke deres gener
  • Vi ønsker storke velkommen, uanset deres baggrund og gener
  • Vi vil hjælpe storken tilbage, bl.a. ved at tiltrække den med opsætning af reder hvor det er bæredygtigt, dvs. områder som kan brødføde storken
  • Vi vil bruge storken som løftestang til bedre natur, naturgenopretning- og pleje
  • Vi støtter vinterfodring af storkeparret Ida og Emil, set i lyset af at deres 15 unger alle har haft gode trækegenskaber, og lever som vilde fugle
Storkeparret Ida og Emil kan derimod takke sig selv for, at de tilbage i 2003 valgte at tage turen over sundet. Det har sandsynligvis reddet dem for den visse død.
 
Alka sponsor for storkeparret Ida og Emil
Det koster at fodre et par storke en hel vintersæson. I denne sæson, har vi haft en ekstra stork på kost, hvilket bevirker, at vi har haft større omkostninger til fodringen. Derfor valgte vi at søge efter en sponsor til fodringen af storkeparret.
 
Kort før jul meldte Alka Forsikring så ud, at de meget gerne vil støtte det berømte storkepar, som bor blot 10 km. fra Alka´s domicil på Engelholm Alle i Høje Tåstrup.
 
Informationschef hos AIka, Nicolai Kampmann udtaler; "Ida og Emil er næsten "naboer" til Alka, og vi er glade for at hjælpe dem gennem vinteren. Storken har i årevis haft en særlig kulturel betydning i Danmark, og det er logisk for Alka at bidrage til, at den i Danmark sjældne fugl stadig er her. I dette tilfælde har vi hjulpet Ida og Emil med en "familieforsikring." 

Storkene.dk er glade for sponsoratet, og ser frem til samarbejdet med Alka.

 
 

Yderligere oplysninger om denne artikel fås hos Jess Frederiksen, tlf. 23 41 21 81.

 

 

 STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex