Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Danmarks Naturfredningsforening vil frede Værebro Ådal

En fredning vil gavne storkene i området


Lagt på Storkene.dk den 30. december 2007

   
Fredning højt på ønskelisten
Et punkt som har stået højt på ønskelisten hos Storkene.dk, ser nu ud til at blive gennemført.  Danmarks Naturfredningsforening (DN), som er den eneste private organisation der kan rejse krav om
fredning, har kort før jul rejst en fredningssag for området omkring Værebro Ådal
, vest for København, strækkende sig fra sig fra Nedre Værebro i vest til Sørup Rende i øst og Østrup i syd. Dermed vil sagen involvere både Roskilde og Egedal Kommuner.
 
 
  
Storke omkring Værebro Ådal i juni og juli 2007. Storken til venstre er fotograferet over
 Frederikssundsvejen i Veksø. Billedet til højre et storkepar på Veksø Slot, som ligger ud til ådalen.
(Foto: Karina Christensen)

 

Hverken Roskilde eller Egedal Kommune er afvisende over for en fredning af Værebro Ådal.

 

Egedal kommune er positiv

Da storkene i området spiller en central rolle i fredningssagen, er Storkene.dk inviteret med i et netværk under DN omkring fredningssagen, og deltager i møder med DN i Roskilde og Egedal. Fredningssagen rejses i løbet af 2008, og Storkene.dk vil naturligvis arbejde for, at man i så vid udstrækning som muligt, tager hensyn til storkenes mulighed for fouragering, dvs. at området bliver plejet efter ”storkevenlig" forskrift. Dette vil ikke blot være til gavn for storke, men også for alle de andre engfugle og dyr, der er afhængig af plejede enge og overdrev. Netop denne naturtype er efterhånden uhyre sjælden i Danmark, og er en af hovedårsagerne til, at storken, tillige med mange andre engfugle, er gået stærkt tilbage.

 

Det er lutter positive toner, der kommer fra Egedal Kommune, når man spørger om, hvordan de ser på en fredning af Værebro Ådal.

Det er da forståeligt, DN vil det. Det er godt, at de har fået øjnene op for det skønne område”, siger Borgmester i Egedal Kommune Svend Kjærgaard, til lokalavisen Ugenyt.
 
 

 Storke fouragerer i Værebro Ådal i juni 2007

 (Foto: Karina Christensen
 
For DN er det et godt signal, der kommer fra kommunen, mener medlem af DN i Roskilde Kommune Jørgen Borggren, der finder det vigtigt at samarbejde med Egedal Kommune.

Grunden til fredningen er, at området kun er "generelt beskyttet". Det vil sige, at der ikke er noget krav fra lovgivningens side om, at naturen skal passes og plejes, så den forbliver, som den er i dag.

Det vil der komme, hvis vi får en fredning af området. Så bliver man forpligtet til at pleje og udvikle området, så den unikke natur, der er der i området, ikke forsvinder”, siger fredningsleder hos DN Birgitte Bang Ingrisch.

 

Storken er et nationalt klenodie

Det kan dog have lange udsigter før den endelige fredning er på plads. Det kan nemlig tage helt op til to år at få en fredningssag igennem Fredningsnævnet. Hvis der så klages over fredningsafgørelsen, skal sagen igennem Naturklagenævnet, og det kan tage endnu to år mere.

 

Til Dagbladet i Roskilde udtalte Birgitte Bang Ingrisch for nyligt;

 Det er et pragtfuldt naturområde, og man kan undre sig over, hvorfor det ikke allerede er sket. En fredning vil sikre ådalen mod byudvikling, men ikke mod en motorvej til Frederikssund. Vi kommer til at acceptere motorvejen, fordi ådalen ikke er et nationalklenodie. Det vil ikke en fredningssag ikke kunne stoppe. I stedet forsøger vi at sikre så megen natur som muligt”.

 

Det er selvfølgelig noget man  er meget tilfredse med hos Storkene.dk.

 

Men Storkene.dk er dog af den opfattelse, at den hvide stork netop er et nationalt klenodie, som er dybt afhængig af at den naturtype, som ådalen udgør. Storken har i over 30 år ikke ynglet på Sjælland, og har kun vist sig ganske sporadisk. Nu er den endelig ved at vinde indpas i landskabet igen, og det er ikke en tilfældighed, at netop den har valgt at slå sig ned præcis i området ved Værebro Ådal. Her har storkene i 2007 fundet rigeligt med føde, ikke blot til sig selv, men også nok til at opfostre til et kuld storkeunger.
 
 
5 storke fouragerer ved Østrup, præcis på den linje motorvejen er planlagt til at gå

Foto: fra Grøn trafik i bycirklen

 

 

Intet mod trafik

Storke har intet imod trafik og mennesker, og vores bygninger – snarere tværtom. Der findes utallige nutidige eksempler på storke der bygger rede ved stærkt befærdede veje. Bilister og andre trafikanter, kunne ved selvsyn konstatere det i den forgangne sommer, da storke overnattede på lysmasterne over Frederikssundsvejen. Det som storken er afhængig af, er adgang til, og mulighederne for at finde føde. Og den vil altså blive stærkt reduceret af motorvejsanlægget, som vil ødelægge centrale dele af de områder som storkene søger føde i.

 

Hans Skov, formand for storkegruppen i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), har tidligere udtalt, at det er sandsynligt, at storke fra dette område, vil kunne udgøre grundstammen for en mindre, men stabil bestand, nord og vest for København. Jess Frederiksen, formand for Storkene.dk, deler denne holdning, og mener at ydermere, at storke fra dette område, sammen med storke fra Sverige, Polen og Tyskland, vil kunne bruge området som et springbræt og sprede sig til andre egne af Sjælland, i takt med at der bliver foretaget naturgenopretning.

 

Derfor finder vi det nødvendigt, at man sikrer området mod de forringelser, som anlægget af en motorvej uundværligt vil medføre, hvis man da ellers vil gøre os håb om at få lov til at beholde - og udbygge - bestanden af storke i på Sjælland.

 

Yderligere oplysninger om denne artikel fås hos Jess Frederiksen, tlf. 23 41 21 81.

 

 

 STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex