Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Status på storkebestanden i 2007

Ulige fordeling af storkeobservationer i 2007

Lagt på Storkene.dk den 12. december 2007
  
Status for storkebestanden i 2007

Det er ikke til at tro det, men et nyt år er gået, ligeså hurtigt som det kom. Dagene er nu så korte, at man næsten føler det er nat hele døgnet, og man længes mod lysere tider. Lad os derfor skue tilbage til foråret og sommeren 2007, og se lidt på hvordan det er gået for storkene i Danmark som helhed, og i de enkelte landsdele.

  

Jylland

Allerede den 10. marts ankom den første stork til Rudbøl. Storken, som var den samme som ynglede i 2006, blev først observeret af Mogens Lange Pedersen, som er tilknyttet Storkene.dk. Storken forblev ene på reden i et par uger, hvorefter den valgte at søge sydpå over grænsen til Tyskland, for at søge efter en mage. Det fandt den så i Sydslesvig ved Rendsburg, hvor den slog sig ned som ynglefugl. Derfor var Rudbøl desværre uden storkepar i år. Storkene.dk havde ellers i samarbejde med AQUA i Silkeborg, sørget for rigeligt med fisk, såfremt en mage skulle have dukket op, og storkene havde ynglet. I 2006 døde alle unger af sult og udmagring.

 

I Vegger ankom en hun-stork den 20. april. Og selvom den ikke fik en mage, lagde den alligevel æg, som naturligvis var ubefrugtede. Denne stork er den sidste i Danmark, som man kan regne som en stork med ægte vild oprindelse. Da den ikke er ringmærket, kan man ikke sige hvor den stammer fra.

 

I Husby ved Holstebro, var det lige ved og næsten, da et ungt storkepar den 26. april slog sig ned på en rede ved en efterskole. Storkeparret parrede sig, men efter blot et par dage i området, var de væk igen. Storkeparret blev dog i Jylland de efterfølgende uger, og var bl.a. forbi engene ved Randers.
 
 
 

Storken i Vegger står her i ensom majestæt på reden.

(Foto: Hans Skov)

 

Fyn

Ved Nr. Broby på Fyn indtraf lidt af en sensation, da en enlig stork bosatte sig på en ny rede på en gård, lidt uden for byen. Storken, som også har været et par dage i Fangel i slutningen af marts, dukkede op på en rigtig gammeldagsdrevet gård med græssende kreaturer og vedvarende græsmarker. En rede blev hurtigt sat op på tagryggen, og storken holdt herefter til på denne rede i 5 uger før den fløj videre. Sidste gang der var fastboende storke på Fyn var helt tilbage i 1966, hvor den sidste enlige stork holdt til på Solbakkegård i Næsby.
 
Storken der indtog den nye intermistiske rede på den gamle gård i Nr. Broby

 

 

Sjælland

Storkeparret Ida og Emil overvintrede som vanligt, men valgte sidst i marts at flytte til Gundsølille, som ligger 1,5 km fra Hvedstrup. Forinden havde de dog i nogle dage forsøgt at bygge en rede på kamtakgavlen på Hvedstrup kirke, men grenene faldt ned, og storkene måtte opgive deres forehavende. Herefter stod reden i Hvedstrup tom indtil d. 15/4 hvor en hun-stork fra 2005 kuldet samme sted kom tilbage fra trækket syd på. D. 13/5 fik denne stork oven i købet en mage, som også var en søskende fra 2005 kuldet.

 

Ind imellem var der også to storke fra 2004 kuldet, der indtog reden i Hvedstrup. Det hele foregik dog ikke uden dramatik, da den gamle han-stork Emil, ikke var interesseret i at andre storke bosatte sig i hans gamle rede, og gik til kamp imod de indtrængende konkurrenter. Og for første gang siden 1960`erne, kunne Sjælland opleve intet mindre end en vaskeægte storkekamp.
 
Voldsom og blodig kamp imellem Emil og en indtrængende stork.
Foto: Karina Christensen

 

Selvom der blev parret på reden, blev der ikke lagt æg, og efterhånden som sommeren skred frem, opholdt storkene sig mere og mere i Veksø og Østrup, længere mod nord. Her er der også betydeligt bedre fourageringsmuligheder for storkene. Storkeparret tog for en tid bo i en storkerede, som Storkene.dk fik opsat på Veksø Slot.
 
Storkeparret på den nye rede i Veksø.
 
 

Hele 5 af Hvedstrup ungerne fra 2004-2006 blev i sommerens løb set i området mellem Hvedstrup og Veksø i nord. Der er vel at mærke tale om trækkende og vildtlevende storke. Hvedstrup-ungfugle er endvidere blevet aflæst i Skåne (2-3 stk.); Slesvig-Holsten (2 stk.); Niedersachsen (2 stk.); Østtyskland, Elbdalen, (2 stk.) Nogle af storkene er set flere af de omtalte steder. En Hvedstrup ungfugl fra 2005, måtte desuden lade livet i Skåne, da den desværre valgte at overnatte på jorden, og dermed blev et nemt bytte for en ræv. 

 

Den 16. november 2006 blev en af de Hvedstrup-ungfugle, som denne sommer opholdt sig på Sjælland, aflæst lidt syd for Madrid. Flere og flere storke trækker kun til Spanien for at overvintre.

 

Ida og Emil, valgte som bekendt at slå sig ned i Gundsølille i slutningen af marts. En 12 m høj skorsten ved et gartneri, var stedet parret valgte at bygge en ny rede helt uden nogen form for hjælp. Parret lagde 4 æg og fik udruget alle æggene, men en unge døde desværre efter et par uger. De 3 tilbageblevne storkeunger kunne ringmærkes d. 20/6. Storkeungerne blev i øvrigt navngivet af Storkene.dk sammen med Dagbladet, og fik navnene Roar, Helge og Margrethe - alle navne der relaterer sig til Roskilde. 
 
 
Storkeungerne i Gundsølille under ringmærkningen den 20. juni.
Foto: Hans Skov
    

 

Ungerne trak bort fra Gundsølille d. 22/8, og var i dagene d. 24-27/8 ved Marrebæk på Falster. Her blev de aflæst af en tysk ornitolog på ferie. De trak over Østersøen til Tyskland – ganske som den oprindelige sjællandske storkebestand gjorde det i gamle dage.

 

Det glædelige er, at alle storkene i området, dvs. Gundsølille, Østrup, Veksø og Hvedstrup, selv fandt deres føde på naturlig vis. Ikke blot til sig selv, men også til Ida og Emils unger. Behovet for fodring, er derfor ikke længere til stede i sommerhalvåret.
 
Desværre blev gartneriet i Gundsølille udsat for en voldsom brand den 28/11, som raserede det meste af ejendommen. Ingen kom heldigvis noget til – hverken storke eller mennesker. Reden var allerede inden branden, flyttet væk fra skorstenen og over på en mast, som ikke blev berørt.
 
Resultatoversigt
 
  Ankomst Ankomst   Udfløjne
  Han Hun Afrejsedato unger
Jylland        
Vegger   20. april 31. august 0
Rudbøl   10. marts 14. april 0
Fyn        
Nr. Broby   24. april 28. maj 0
         
Sjælland        
Hvedstrup 13. maj 15. april 28. juli 0
Gundsølille Stationære     3
Som det fremgår af skemaet, er resultatet 2 par og 3 enlige storke, samt
3 udfløjne unger.
 

 

Generel udvikling

Antallet af strejffugle har i Jylland og på Fyn været en del under middel i år. Det var som om storketrækket gik i stå med det ustadige vejr, der kom en uge ind i maj.

 

På Sjælland og Lolland-Falster har der derimod været pænt med storke i år. Både vilde tyske og polske storke, Hvedstrup-ungfugle fra kuldene i 2004-2006, samt nogle af de skånske projektstorke. Største storkeflok på hele 14 storke blev set over Vest-Amager og siden i Fuglebjerg på Sydsjælland i dagene d. 13-17/10. Der var tale om ungfugle fra det skånske storkeprojekt på trækket syd på. Den 5. september var der 9 af storkene fra Skåne på træk via Bornholm til Tyskland.
 
Nogle af de 14 storke, der opholdt sig en uge i Fuglebjerg. Flere billeder kan ses her
 
 
Sjælland og især området mellem Hvedstrup i syd og Veksø i nord har haft ganske mange storkebesøg i år. Ikke færre end 5 storke har været mere eller mindre stationære i dette område i op til flere måneder.
 
 
Storke på engene ved Østrup i midten af maj.
Foto: Merete Carøe

 

En enkelt af alle de storke der har været i området, har valgt at blive i Hvedstrup, sammen med Ida og Emil. Den har ellers været borte fra Danmark siden 2004, da den fløj fra reden, men valgte desværre at følge forældrenes eksempel med at overvintre. Storken vil nu indgå i vinterfodringsprogrammet og vil i januar måned blive navngivet af vores læsere og medlemmer.

 

Slesvig

2007 synes umiddelbart at have været en god storkesæson i de fleste europæiske lande. I Slesvig-Holsten steg bestanden en smule i forhold til 2006, så bestanden nu er på 247 par storke. I Storkelandsbyen Bergenhusen i Sydslesvig, steg bestanden fra 14 til 16 par, som fik 29 unger på vingerne. Det er rent faktisk det bedste resultat i mange år for denne storkekoloni, der utrolig nok, befinder sig blot 48 km syd for den dansk-tyske grænse.
 
Ny Miljøminister med hang til John Deere
Ved det nyligt afholdte Folketingsvalg, blev et nyt og mere broget Folketing sammensat. Og Miljøminister Connie Hedegaard, måtte ved samme lejlighed vie pladsen til fordel for Venstremanden Troels Lund Poulsen. Han kommer til ministeriet på Højbro Plads i København med en erklæret hang til landbrug og John Deere-traktorer. Troels Lund Poulsen sagde ved tiltrædelsen som Miljøminister, at grunden til han blev medlem af Venstre var, at han ville ændre ved Venstres linje på miljøområdet, og være med til at give Venstre en mere markant miljøpolitik. Om dette sker, vil fremtiden vise. Man kan frygte, at regeringen kører ud af samme plovfure som de sidste 6 år.
 
Troels Lund Poulsen
Miljøminister

 

En positiv ting er dog, at der er sket ændringer i regeringsgrundlaget i forhold til tidligere. Naturen har denne gang fået en langt højere plads og i en pressemeddelelse udsendt umiddelbart efter regeringsgrundlaget lå klart, lød det:

 

Regeringen afsætter 1 mia. kroner ekstra til miljøområdet i perioden 2010-2013. Dermed står en ny miljømilliard klar til at afløse den nuværende såkaldte miljømilliard, som løber til og med 2009. Samtidig har regeringen besluttet at øremærke 75 procent af landdistriktsmidlerne til natur- og miljøprojekter. I kroner og øre betyder det, at der fra 2009-2013 vil være ekstra 825 mio. kr. om året til naturgenopretning, da regeringen allerede har meldt ud, at der vil være såkaldt 'fuld hjemtagning' af landdistriktsmidler fra EU i perioden 2007-2013.

 

"Vi vil styrke og udvikle naturen i Danmark. Vi skal have renere vand, mere varieret og sammenhængende natur og sørge for, at stadig flere danskere får mulighed for at nyde og bruge den smukke natur, vi har i Danmark", sagde Connie Hedegaard i samme forbindelse.

 

Det bliver interessant om der lyder de samme toner fra Troels Lund Poulsen.

 

2008 – et spændende år

2007 var et interessant år i storkemæssige sammenhænge, og noget tyder på, at 2008 ikke bliver mindre spændende. Alene det forhold, at mange storke er blevet hængende i ganske lang tid, viser, at det sidste kapitel gudskelov ikke er skrevet for den danske storkebestand. Der er faktisk tale om en vis grøde i bestanden, som gerne skulle give sig udslag i endnu et ynglende storkepar i 2008.

 

Derfor ser Storkene.dk, sammen med alle andre storkeinteresserede, frem til at den mørke tid er forbi, og lyset og storkene igen indfinder sig under vores himmelstrøg.

 

Storkene.dk ønsker alle en Glædelig Jul og et godt og lykkebringende Nytår, og takker for støtten i 2007.
 
Jess Frederiksen
Formand
 
 
 
 

 STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex