Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Besøg Sydslesvig med Storkene.dk

Weekendtur til Bergenhusen - storkens mekka i Nordeuropa

 

 

Program for storketuren 2008 til Sydslesvig 

Opdateret og endelig rejseplan for turen til Sydslesvig foreligger nu.

 

Udover kendte folk som forfatteren og storkeeksperten Hans Skov, vil der være deltagelse af journalist Anne-Marie Korsgaard fra ugebladet Hjemmet, som vil dække historien for bladets læsere. Derudover vil filmmanden Benny Kühnell, som bl.a. har lavet en film om storkeparret Ida og Emil fra Gundsølille samt andre naturfilm, også deltage. I Bergenhusen tilstøder den lokale storkeekspert Jörg Heyna, som sammen med Hans Skov vil guide os igennem Bergenhusen og omegn.

 

Ikke blot huser Slesvig mange storkepar, regionen et også et meget historisk sted, som byder på mange seværdigheder. Derfor har vi i programmet indlagt et besøg ved Dannevirke, hvor Hans Skov vil berette om voldens historie og tilblivelse. Så også for de historieinteresserede bliver der noget at se på.

 

Overnatning
Omkring overnatningen er der en lille ændring i forhold til det oprindelige program. Vi havde i første omgang regnet med at kunne få hotelværelser nok i Friedrichstadt. Dette var desværre ikke muligt. Vi har derfor indgået aftale med det hyggelige gamle palæagtige hotel Pelli i Rendsburg. Bygningen er oprindeligt fra 1722.
 
 
Hotel Pelli i Rendsburg
 

 

Om Dannevirkevoldene

Et meget udbredt sagn hævder, at Dannevirke blev grundlagt af Gorm den Gamles dronning, Thyra Danebod. Dette stemmer ikke overens med, at de første dele af bygningsværket er væsentligt ældre. Sagnet hævder videre, at sjællændere, fynboer, lollikker, falstringer og nordjyder byggede volden fra Haddeby Nor til Dannevirke sø - mens skåninger byggede den strækning fra Thyraborg til Hollingsted, hvor en del af volden endnu kaldes Skåningerdelen. Hvor meget sandhed der er i disse stadig populære sagn, er dog uvist, men det var normalt at opdele hæren efter mandskabets oprindelse. Det sønderjyske mundheld om folk, der kommer sammen langvejs fra, at de kommer "frå Fyn å frå Skån", påstås at stamme fra den tid.

 

Dannevirke blev bygget over flere faser. De ældste dele, Hovedvolden, Nordvolden og Østervolden, stammer fra omkring år 650, som en af de tidligste manifestationer af Danmark. Hovedvolden var cirka 2 meter høj, og tolv meter bred. Østervolden var cirka 3,3 km lang, og skulle beskytte halvøen Svans. Byggeriet blev afsluttet omkring 737.
 
Valdemarsmuren omkring 1860

 

Den anden bygningsfase var omkring 800. Den første historiske oplysning er, at Godfred i 800 laver en befæstning (Kovirke) fra hav til hav. Den skulle beskytte Hovedvolden og hærvejen. Kovirke var cirka 2 meter høj, og 7 meter bred. Voldgraven foran volden var 4 meter bred og 3 meter dyb..

 

Under Knud 2. den Hellige (1080-1086) blev voldene (Valdemarsmuren og Thyraborg) igen udbygget. I den sidste fase under Valdemar, blev hovedvolden befæstet med Valdemarsmuren, og selv om voldene efterhånden mistede deres militærstrategiske betydning, beholdt anlæggene en stor symbolværdi for det danske rige.

 

 

Om Rendsburg

Rendsburg (Rendsborg) ligger midt i Slesvig-Holsten ved Kielerkanalen og Ejderen, som den gamle hærvej krydsede her. Byen knytter sig både til Sydslesvig og Holsten og har omtrent ca. 36.000 indbyggere.

 

Rendsburg var det danske monarkis vigtigste fæstning efter København, og oprøret i Hertugdømmerne i 1848 begyndte i Rendsburg med garnisonens overgivelse. Herefter nedlagdes de store fæstningsanlæg.
 
Rendsburg Kristkirke - by night

 

Fæstningerne Nyværk og Kronværk blev anlagt af Christian 3. i slutningen af 1600-tallet. På fæstningens sydportal opsattes 1670 Ejderstenen med indskriften ”Eidora romani Terminus Imperii”, hvilket betyder Ejderen, det romerske riges grænse.

 

Centrum for Nyværk var Paradepladsen, hvorfra tropper kunne sendes til volde og bastioner omkring byen ad de gader, som stråler ud fra pladsen. På Paradepladsen ligger bl.a. kommandantboligen. Her døde Christian 7. i 1808 af et slagtilfælde angivelig lige efter at han havde set spanske hjælpetropper rykke ind i fæstningen. Fra det midterste vindue på bygningens 1. sal blev Frederik 6. udråbt til konge.

 

Med hertugen af Nørs erobring af fæstningen begyndte Treårskrigen i 1848. Rendsburg er kendt for en tidlig støbejernsindustri, Carlshütte, ejet af den gamle sønderjyske slægt Ahlmann.

 

Rendsburg er et trafikalt knudepunkt med Kielerkanalen og jernbanebroen. Broens lange sløjfe omkring Rendsburg for at få togene op i tilstrækkelig højde, inden de passerer kanalen er iøjnefaldende. Under jernbanebroen hænger svævefærgen, som transporterer biler over Kielerkanalen. Endelig er Rendsburg den eneste by ved Kielerkanalen, hvor man kan passere kanalen under vandet.

 

Byen har både dansk skole, Ejderskolen oprettet i 1952, og en dansk kirke. Den gamle Amtmandsgård bruges som dansk forsamlingshus.

 

Om Bergenhusen

Bergenhusen er en af de mest kendte storkebyer i Nordeuropa. De seneste år har der ynglet op til 16 par storke i landsbyen, der ligger lige nord for Eideren.

 

Et område på mere end 9000 ha lavbundsjorder er opkøbt af den tyske stat og drives med naturvenligt landbrug. Det er et enormt område, som er tre gange større end hele Ribemarsken. Det er også her de mest stabile og produktive bestande af storke i Tyskland findes i områder langs floder med store vinteroversvømmelser. Netop i disse områder er der store bestande af padder, hvilket givet har stor betydning for storkenes succes.
 
Storkepar i Bergenhusen kigger nysgerrigt ned
 
 

Byen ligger kun godt 50 km fra grænsen til Danmark, men trods den korte afstand, føler man sig hensat til en helt anden tid. Det hele emmer af idyl. Ud over storkene, er landsbyen og området kendt for sine fine sachsergårde, hvoraf nogle er tilbage fra 1700-tallet. Bergenhusens teglstenskirke er fra 1712, da den afløste en nedrevet kampestenskirke fra middelalderen. I byen findes der naturligvis også et naturmuseum. Museet giver primært et indblik i livet for egnens storke samt andre engfugle og dyr.

 

Museet kan anbefales. Derfor gør vi et ophold, så de af deltagerne der har lyst kan besøge det. Entrebetalingen er dog for deltagerens egen regning.

 

 

Om storkene i Sydslesvig

Generelt kan det siges, at storkene i Slesvig-Holsten trives rimelig godt. Bestanden har været nogenlunde stabil i mange år, og er rent faktisk stigende. Dog skal det siges, at der i starten af 1900 tallet var mere end 2500 ynglepar i Slesvig-Holsten, og at bestanden, ligesom i Danmark, er faldet konstant indtil i starten af 1980´erne, hvor det igen gik fremad for storken.

 

I 2007 ynglede der totalt i Slesvig 247 par storke, hvilket er en ganske pæn stigning i forhold til 2006.

 

Landskabet i Sydslesvig er ikke så intensivt dyrket som vi oplever det i Danmark, hvor langt det meste landbrugsjord er under plov. Her er der stadig plads til et ekstensivt landbrug, hvor køerne kan græsse på engene. Dette er et af kardinalpunkterne for den hvide storks manglende succes i Danmark. Faktisk kan man ved selvsyn opleve en landskabsforandring lige så snart vi har passeret den dansk-tyske grænse.
 
Storkeunge får vand af en af forældrene. Storkereden er på en fodersilo i Sydslesvig
 
 
Medio maj måned er de fleste storke ankommet, og ynglesæsonen er i fuld gang. Storkene er på dette tidspunkt i gang med at ruge på deres æg, og det vil være muligt at se storke på de fleste reder. De ikke-rugende storkemager, vil være at finde by bygninger, eller ude på enge og marker for at søge føde. Så storke vil der være i rigeligt mål.

 

Jörg Heyna holder styr på storkene i området. Han ved hvornår de kommer, hvor de yngler, og følger i det hele taget udviklingen på tæt hold. Derfor er vi glade for, at Jörg vil bistå med sin meget lokale viden om storkene i hans område.

 

Få mere at vide på Jörgs hjemmeside http://stoercheimnorden.jimdo.com/index.php

 
 

Program og tidsplan

 
17. maj

 

kl. 08:30:          Busafgang fra Allerød Station
                         (Overfor S-stationen på busholdepladsen)

 

Kl. 09:15:          Busafgang fra Høje Tåstrup station 
                         (På busholdepladsen for Høje Tåstrup Station -
                          det er på den side hvor taxaerne holder)

 

Kl. 10:10:          Busafgang fra Slagelse (afkørsel 39)

 

Kl. 11:45:          Busafgang fra Kolding (Scandic hotel)

 

Kl. 14:00:          Dannevirke

                          Besøg på Dannevirkevolden

 

Kl. 16:00:          Ankomst Rendsburg – hotel Pelli

 

Eftermiddag til fri afbenyttelse.

 

Kl. 19:00:          Mulighed for fælles spisning

                          Vi har arrangeret at restauranten på Hotel Pelli laver en lækker
                          buffet til os for bare 18 euro pr. pers., ekskl. drikkevarer

18. maj

 

Kl. 07:30:          Solid tysk morgenmadsbuffet

 

Kl. 08:30:          Afgang fra hotel Pelli - derefter opsamling på Hotel Tuexen

 

Kl. 09:30:          Ankomst Bergenhusen

 

Kl. 09:30-          Rundvisning i Bergenhusen

Kl. 11:30:          v/Hans Skov og Jörg Heyna

                                               

Kl. 12:00:          Frokost på Bergenhusen Kro                         

                         Specialarrangement for 12 euro pr. pers.

 Frokost består af suppe, brød med forskellige oste og pølser.
 Dertil kaffe, te, kakao og juice samt dessert

 

Kl. 13.00 -         Bergenhusens opland

Kl. 15:00:          Bussen tager os ud i de små landsbyer der

                          omgiver Bergenhusen.

                          Der er rig mulighed for at se storke i næsten alle byerne samt
                          på mange af bondegårdene.

                          V/Hans Skov og den lokale storkeekspert Jörg Heyna

 

Kl. 15:00           Bussen vender sig mod Danmark

 

Kl. 19:30           Forventet ankomst i Allerød
 
 

Prisen for hele arrangementet er kun:

 

For medlemmer:     800 kr.

For andre:              925 kr.

Dato:                     17-18. maj 2008
Tilmeldingsfrist:     Turen er udsolgt!

 

Prisen er inklusive hotel med morgenmad, bustransport, en flot storke T-shirt fra Storkene.dk, kaffe, kage og forfriskninger på busturen, men ekskl. andre måltider.

 

 

 

 


STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex