Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Farer lurer på storkene

Endnu spankulerer storken - men hvor længe!

 
 
Både afvikling af kvægdrift og motorvejsbyggeri truer storkene ved Gundsømagle Sø
 
Lagt på Storkene.dk den 24. oktober 2007
 
 
Enge bliver til kornmarker – storken forsvinder!
Storken, som gennem de sidste par er ved at vinde indpas vest for København, bliver nu truet på deres eksistens.
 
Et større antal af den flotte fugl, har, ikke uden grund, forelsket sig i egnen omkring Gundsømagle Sø, Østrup, og Veksø. For området udgør et ganske glimrende fødesøgningsområde for storke. Dette område har magtet at tiltrække og fastholde storkene en hele den forgangne sommer, og opbygning af en mindre koloni på 5-8 par er ikke usandsynligt i løbet af de næste 10 år. I år ynglede et par her.
 
Men flere farer truer nu storkene. I 2008, står de såkaldte MVJ ordninger til at udløbe. Formålet med MVJ ordningen er at beskytte og forbedre vandmiljøet og naturen, herunder reducere kvælstof- og fosforudledning. Ordningen er en del af vandmiljøplan III og har givet mulighed for at der kunne gives op til 100 procents tilskud af udgifterne ved anlæg og drift af vådområder. Og det er reelt set MVJ ordningen, der har gjort det muligt, at opretholde en storkevenlig drift af enge og marker. For uden dette tilskud, er incitamentet desværre faldet bort. For at finde føde, er storke helt afhængige af enge med høslæt eller afgræsning, samt evt. mose og vandhuller, hvor frøer og vandinsekter kan opformeres.
 
 
Fødesøgende storke på engene ved Gundsømagle Sø i sommeren
2007 (Foto: Karina Christensen)
 
5 storke raster i Østrup på en regnvåd forårsdag i 2007
(Foto: Merete Carøe)
 
Storke kan kun i meget begrænset omfang finde deres føde i konventionelt dyrkede marker. Derfor er de helt afhængige af den sjældne naturtype, som afgræssede våde enge udgør.
Netop indenfor en 8 km radius fra hvor storkeparret yngler, forefindes den netop denne naturtype, som nu er truet af forringelse. Flere landmænd, der bl.a. holder kødkvæg, og som huser nogle af de arealer, som storkene finder deres føde på, fortæller, at de dyrker store områder under MVJ aftalerne, og ville være indstillet på at udvide arealerne, såfremt der var mulighed for nye gunstige aftaler En af dem der gerne så at MVJ aftalerne blev videreført i samme omfang som hidtil er Otto Kjærgaard. Han har selv sin besætning af kødkvæg gående på sine enge, men frygter nu, at det ikke længere kan betale sig, at fortsætte produktionen af kvæg.
 
Han siger, at de gamle aftaler er indgået, da kornprisen var ca. 70 kr. Nu er den 150 kr. Og da størstedelen af jorden er god agerjord, der ligger ned mod Gundsømagle Sø naturreservat, vil det med et normalt udbytteniveau på 90 tdr i hvede, betyde en forbedring for korndyrkningen på ca. 7000 kr. pr ha. Tilsvarende forringes MVJ aftalerne med ca. 4.500 kr. pr ha. Det vil sige, at økonomien forrykker sig med mere end 10.000 kr. pr. ha til fordel for korndyrkning i forhold til kødkvæghold. Otto Kjærgaard har selv haft fornøjelsen at opleve mange storke i sin barndom, og har nu igen glæde ved at se storken spankulerer på hans enge. Han vil være ked af at miste de langbenede fugle. Men pengene er altså svære at sige nej tak til.
 
Kornmarken er smuk, men meget fattig på liv. Der er ikke levnet plads til hverken storken
eller andre fugle her.
 
 

Og man skal være noget af en filantrop, for at modstå fristelsen for at omlægge til korndrift, når man kigger på den gevinst der ligger og venter. Derfor sætter Storkene.dk deres lid til, at Miljøministeren tager initiativ til at forlænge MVJ aftalerne, da balancen ellers vil forrykkes endnu mere til fordel for korndrift.

 

Allerede nu, er nogle ved at afvikle deres kvægbesætninger. Beslutning om hvad der skal ske i 2009, tages i løbet af de første måneder af 2008.

 

Når først området, hvor der tidligere var enge og moser, med græssende kvæg, bliver til korn- og rapsmarker, vil det få en hurtig ende med storkene. De fleste af de storkeunger der klækkes i reden, vil ganske enkelt dø af sult, og det vil kun være få unger der overlever.
 

Storken som miljøets barometer

Man kan populært sige, at storken er en indikator for hvordan vort miljø har det. For ved konventionelt landbrug, hvor der bruges pesticider, er der kun få insekter og ingen plads til vandhuller og sump, og derfor kun få padder. Og såfremt der ikke er padder, er der i store træk, heller ingen storke, da padder jo trods alt udgør et vigtigt fødeemne.

 

Miljøet – og herunder også storken - har gennem de sidste 150 år måttet bøde for menneskers byggeri og opdyrkning med tilhørende dræning af landskaberne. Det er trods alt det, der har bevirket, at storken næsten er forsvundet fra vort landskab. Storkene.dk mener nu, at det er på at tide at vi ændrer tankegangen, således at der bliver tænkt meget mere på miljøet. I disse opgangstider har vi råd til det.

 

Tager man blot få kilometer syd for grænsen til Tyskland, oplever man her, at det udmærket kan lade sig gøre at drive et bæredygtigt landbrug, samtidig med at landmanden tjener penge. Der god balance i økosystemet, og værd at bemærke er det, at det vrimler med storke alle steder. Igen kan man sige, at storken er miljøets barometer.

 

Moser og enge bliver til motorvej

Selv om det skulle lykkes at bevare den storkevenlige drift at landbrugsarealerne i området, lurer en anden farer i horisonten. Den ny motorvej til Frederikssund, som længe har været i støbeskeen,  er nemlig en anden trussel mod området. Der er for længst udarbejdet forslag til linjeføring, og Vejdirektoratet foretrækker en linje, der fører motorvejen lige tværs igennem de værdifulde naturområder, som ligger op ad fuglereservatet ved Gundsømagle Sø.
 

Samtidig vil de enge, hvor storkene søger føde, blive voldsomt berørt af motorvejsanlægget.

 
 
Kortet ovenfor viser de linjeføringer der er foreslået. Det er linjeføring 2, der er
foretrukket af Vejdirektoratet. (Kilde http://www.trafik-bycirkel.dk)
 
 
Den planlagte linjeføring betyder, at motorvejen føres igennem uberørte landskaber langt fra nærmeste større boligområder. Store dele af de værdifulde landskaber vil blive delt, og mange værdifulde naturområder vil blive berørt. Nogle områder vil endog helt gå til grunde.

 

Det er heldigvis ikke sådan, at storken nødvendigvis går til grunde på grund af trafikstøj. Storken er en social fugl, som ikke har det fjerneste mod menneskers tilstedeværelse. Snarere tværtimod. Den har alle tider være tæt forbundet med landbruget, og var i mange år landmandens tro følgesvend. Ikke mange landsbyer og gårde var uden storke.  Så det er altså ikke bilerne, men miljøforringelsen der truer storken. Det kunne tusindvis af bilister ved selvsyn konstatere i den forgangne sommer, da 2-3 storke flere gange gik til overnatning på de lysmaster der står langs Frederikssundsvejen. Om morgenen, lykkedes det faktisk storkene at stoppe trafikken, og lave trafikkaos.
 
Storke over Frederikssundsvej, juni 2007. (Foto: Karina Christensen)
 

 

Storkene.dk kan godt se, at det er praktisk med en motorvej til Frederikssund, men mener blot, at der skal tages meget hensyn til miljøet, og at man under ingen omstændigheder fører en motorvej gennem et sjældent landskab med enge og overdrev.
 
Det kan anbefales at gå ind på http://www.trafik-bycirkel.dk/, som er hjemmesiden for den motorvejskritiske forening "Grøn Trafik i Bycirklen", hvor man kan læse meget mere om motorvejsprojektet.

 

Fælles for begge trusler, gælder det vel at mærke, at den hvide stork, er omfattet EU`s fuglebeskyttelsesdirektiv (vilde fugle direktivet), hvilket jo gør, at Danmark har forpligtet sig til at beskytte vilde fugles leveområder. Dette bør i allerhøjeste grad gælde i tilfældet med Gundsømagle Sø med tilhørende enge og overdrev.

 

Hvis ikke storkene på Sjælland igen skal blive fortid, er man nødt til at igangsætte initiativer, der beskytter deres habitat, og giver fuglene en reel chance for at finde føde. 

 

 

Yderligere oplysninger om denne artikel fås hos Jess Frederiksen, tlf. 23 41 21 81.   

 
 
 


STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex