Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Ny storkerede i Gundsølille

Storkeparret Ida og Emil har fået ny rede på gartneriet i Gundsølille – flere reder på vej!

 
  

 

Lagt på Storkene.dk den 17. oktober 2007
  
 

Snart røg i skorstenen
En skorstens formål er jo først og fremmest at lede røg væk. Derfor må storkereden, som storkeparret Ida og Emil i hast byggede på gartneriskorstenen i Gundsølille ved Roskilde i april måned, nu må vige for røgen.
 
Storkeparret Ida og Emil ses her på deres selvbyggede rede i foråret.  
(Foto: Hans Skov)
 

Kedeligt for storkevenner og andre der holder af fuglene, og har fulgt med i den forgangne ynglesæson. For det var en pragtfuld rede, hvor storkene kunne trone majestætisk ud over landskabet.

 

Men storkeparret er blevet en del af hverdagen på gartneriet. Og familien Andersen vil naturligvis gøre alt for at beholde dem på ejendommen. Derfor blev der samme dag som den gamle rede blev taget ned, opsat en ny rede på en mast ved siden af drivhusene. Det var Roskilde Kommune, der i lighed med i sommers, da storkeungerne skulle ringmærkes, igen stillede med deres stigevogn og mandskab.

 

Arbejdet med nedtagningen af den gamle rede, og opsætningen af den nye rede, blev foretaget af Jess Frederiksen fra Storkene.dk, i samarbejde med ejerne af gartneriet. Den gamle storkerede indeholdt en del storkegylp, og derfor blev noget af dette indsamlet og vil nu blive sendt til Naturhistorisk Museum, hvor indholdet vil blive nøje analyseret. Under den sidste indsamling af storkegylp, som skete i forbindelse med ringmærkningen i juni, kunne man dog umiddelbart se, at storkegylpet bestod af bl.a. vandinsekter og knoglerester.
 
 
Den nye rede under færdiggørelse med uvurderlig hjælp fra de rutinerede folk
fra Roskilde Forsyning. (Foto: Jess Frederiksen) 
 

Udover reden i Gundsølille, etableres der om kort tid en ny rede på en gård i Østrup. Gården ligger klods op af de enge, hvor storkene søger foretrækker at finde deres føde. Så de storke der måtte komme tilbage til området, får nu hele 4 ”nøglefærdige” reder at bruge. Derudover er der et stativ på en lade i Østrup, som dog desværre ikke fremtræder i helt så god stand som den burde. Den 4 rede er placeret på Veksø Slot på Hovevejen i Veksø, og har allerede været besøgt nogle gange i løbet af 2007.

 

Storkeparret Ida og Emil er stadig i området, da de desværre ikke vil trække bort. Og i den seneste tid har de haft følge af en af deres unger fra 2004, som har været på Sjælland og i Skåne det meste af sommeren. Storken har, siden den fløj fra reden i Hvedstrup for 3 år siden, ikke været på Sjælland.

 

I løbet af de næste par uger, vil vinterfodringen sætte ind. Fordringen vil foregå på gartneriet, som nu får stillet fryser og foder til rådighed. For ikke at tiltrække andre fremmede storke, vil fodring først starte når det er absolut nødvendigt. Vi forventer derfor, at den 3. stork trækker bort i løbet af kort tid.
 
Storkepar i august måned på den nyligt opsatte storkerede på taget af Veksø Slot. Reden
havde siddet der blot 2 uger. (Foto: Ole Kierkegård) 
 
 

Storkeforeningen ”Ida & Emil” bliver til Storkene.dk

Den 9. september generalforsamling i Storkeforeningen ”Ida & Emil”. Forenings hovedformål har været, at stå som garanter for, at storkeparret ikke sultede om vinteren. På generalforsamlingen blev det vedtaget at lade foreningen indgå i Storkene.dk.  Dette betyder, at nuværende medlemmer af ”Ida & Emil” foreningen, automatisk overgår til Storkene.dk.

 

 

Stor succes i Sverige 

I Skåne, hvor man hidtidigt har haft meget begrænset succes med opdræt og udsætning af storke, er udviklingen endelig ved at vende.

 

I de foregående år, er alle ungerne blevet indsamlet efter ringmærkningen, og har herefter gået i bur i et par år, indtil de havde fundet deres mage, og herefter blev sluppet ud. Denne strategi har bevirket, at storkene ganske enkelt havde mistet deres trækinstinkt, og hermed blev stationære hele året rundt.

 

I år har man så anvendt en ny taktik, og har ikke samlet ungerne ind, men derimod ladet dem blive i reden og flyve frit når den tid kom. Samtidig har man så skiftet æggene ud med æg fra storke af polsk afstamning. Man mener, at de polske storke har bedre gener end de Algeriske storke man har arbejdet med i mange år, og at det ville forbedre succesen for projektet.

 
Og noget tyder på at det er lykkedes. For i starten af september måned forlod de første ungfugle, ud af i alt 41 unger Skåne og trak via Bornholm ned over Østtyskland, hvor de er blevet genmeldt under deres videre færd sydpå.

I den forgangne weekend trak så endnu en flok på 14 storke af sted og denne gang gik turen via Amager og videre ned over Sjælland hvor de senest er observeret på Sydsjælland. Man kan nu bare håbe, at de endelig har fundet videre til Tyskland. Det er ganske vist sent, og de når da heller ikke med på hovedtrækket sammen med de tyske storke. Men det er dog stadig muligt for dem, at nå til Sydvesteuropa, hvor mange tusinde hvide storke overvintrer. Og det er første gang svenskerne oplever, at så store dele af den skånske storkebestand trækker bort.

 

Godt storkeår syd for grænsen 

Også i Sydslesvig (Slesvig Holsten), blev ynglesæsonen 2007 succesfuld. Der var fremgang i alle områder, både hvad angår antallet af etablerede ynglepar og antallet af flyvefærdige unger. I alt fik de 247 par 429 unger på vingerne.  Det er en pæn fremgang i forholde til forrige år. Noget tyder på, at også her har forholdene under ynglesæsonen været gode. Samtidig har en tidlig ankomst af storkeparrene til rederne, har medvirket til succesen.

 

Spændende fremtid venter 

Noget tyder på, at 2008 bliver et spændende år i storkemæssige sammenhænge. For det faktum, at Danmark, desværre kun primært Sjælland, har været besøgt af så mange storke som det har været tilfældet i år, tyder på, at næste år vil byde på flere ynglepar. Det var ”ligeved og næsten” i dette forår, da et par slog sig ned i Veksø og omegn og blev der hele sommeren. Dog var parret for unge til at yngle i 2007, men er det ikke i 2008.

 

Set i lyset af succesen i Skåne, lader det til at vi går en spændende fremtid i møde. For disse storke vil om ganske få år, søge tilbage til Skåne, og kan hermed være med til at virke som et tilskud til den sjællandske bestand af storke, da chancen for at de vil blande sig med storke i denne landsdel er forholdsvis stor.

 

Derfor vil Storkene.dk styrke indsatsen omkring opsætningen af storkereder på de rette steder, dvs. steder hvor de rette biotop er til stede.

 

Men uden hjælpere går det ikke, og vi får brug for alle der har mulighed for at give en hånd med i forbindelse med opsætningen af storkerederne. Derfor kan vi kun opfordre til, at flere melder sig som frivillige hjælpere for storken. Eller blot støtter os med økonomiske midler.

 

 

 

 

 


STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex