Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Storken er kommet - alt for tidligt

Klimaforandringerne skaber ravage hos trækfugle


 


Storkene.dk den 30. januar 2018                 

 

Storken har droppet det lange træk

Først om fire uger er det helt officielt forår. Men allerede nu vrimler det med forårstegn. Ikke blot står der forårsblomster i haver og parker. Lige syd for grænsen, i Slesvig Holsten, er de allerførste storke allerede ankommet.  Og det er usædvanligt tidligt og kan med stor sandsynlighed tilskrives de hastigt tiltagende klimaforandringer.

I gamle dage var storken en fugl, der næsten altid ankom i april måned. Tidlige ankomster var, for blot 20 år siden at betragte, når en stork ankom i marts måned. Og dengang kunne man med rette sige, at storken var en ægte forårsbebuder. Men ligesom mange andre fugle, har storken også ændret trækvaner, i takt med, at vintrene er blevet stadigt mere milde. 


Stork på reden i St. Peter Ording i Slesvig Holsten.  Foto: Hans Skov


»De kortere og mere milde vintre har bevirket, at tusinder af Vesteuropæiske storke har droppet trækket til Afrika og nu blot trækker til Spanien og Portugal, eller sågar kun til det sydlige Frankrig, hvor de eksempelvis overvintrer i Rhônedalen« siger Jess Frederiksen fra Storkene.dk, der kan berette om både fordele og ulemper ved den ændrede taktik.

»Den altafgørende årsag til, at nogle storke kommer så tidligt, er at de trækker så kort og kun har 1-2 to ugers flyvetid fra vinterkvarteret til de er fremme i yngleområdet i nord. Storke, der har overvintret i Syd-og Østafrika, er først fremme i Nordeuropa cirka 6 uger efter afrejsetidspunktet i starten af februar. Og det betyder ankomst tidligst i marts måned, hvor der er rigeligt med naturlig føde på vores breddegrader. Kommer storken derimod i januar og februar, hvor vintervejret stadig kan bryde frem, er der småt med føde.  Og en længere periode med frost og sne kan betyde døden for en stork« siger Jess Frederiksen

I løbet af de kommende par uger, vil de mange tusinde storke, der har overvintret på de åbne lossepladser i Spanien, sætte sig i bevægelse mod nord og tilslutte sig de få storke der allerede er ankommet.


 

Storke i massevis søger føde på spansk losseplads (Foto: Hans Skov)


Storken er ikke alene om ændrede trækvaner

Det er ikke kun storken der har ændret taktik. Også Europas største fugl tranen overvintrer nu i større tal i det nordlige Europa.  Et andet eksempel er grågåsen, der tidligere overvejende overvintrede i Holland, Frankrig og i Sydeuropa. I dag behøver den ikke længere at trække sydpå og overvintrer fint i Danmark på de grønne marker med vintersæd. I starten af 90´erne var det kun nogle få hundrede individer, der valgte at overvintre, mens der nu er op imod 150 000 grågæs i Danmark om vinteren.

Rød glente er ligeledes en fugl, der i stort omfang har droppet trækket og bliver i Nordeuropa om vinteren. I første omgang blev den røde glente tiltrukket af vinterfodring arrangeret af Dansk Ornitologisk Forening, men klarer sig nu uden hjælp.

For alle nævnte arters vedkommende har der været tale om en positiv udvikling i bestanden efter droppet af det lange træk. Dels skal fuglene ikke bruge så meget energi på at flyve de lange strækninger og er i bedre foderstand, når ynglesæsonen indledes. Og dernæst undgår fuglene de mange farer, der lurer på de lange distancer - i form af både krybskytteri og eksempelvis sammenstød med højspændingsledninger og vindmøller. 

Ser man bort fra enkelte overvintrende storke i Danmark, skal vi formentlig ikke forvente at se de første trækkende storke her til lands før i starten af marts måned.  

I Danmark har der i denne vinter været overvintrende storke i Veksø (1) og Gundsølille (3) vest for København.


For mere information :

Stoerche im Norden

Om storketur til Spanien


 STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex