Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Storkeunge død i Sønderjylland

Kombination af tørke og fødefattigt landskab giver problemer
Lagt på Storkene.dk den 12 juni 2016


Storkepar mister unge

I den kameraovervågede storkerede i Smedager i Sønderjylland, kunne seerne i går lørdag middag set et noget trist og makabert syn. En af de tre storkeunger lå ubevægelig hen i reden og det blev hurtigt klart, at den ikke blot sov, men at den rent faktisk var død.  Og selv om Storkene.dk har sørget for ekstra foder i form af udlagte fisk til storkeparret, kommer det ikke som en stor overraskelse, at en unge er død. Slet ikke i denne meget tørre sommer, siger Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk, der følger storkeparret ekstra tæt.

”Vi ved godt, at området omkring storkereden i Smedager ikke udgør det bedste terræn for et storkepar. Og kombinationen af et meget opdyrket og tørt område og den ekstremt tørre forsommer som vi har oplevet, er ikke noget der bekommer storkeparret. Det gør det ekstremt svært at skaffe føde nok hjem til reden. Også selv om vi udlægger ørredyngel til storkene, der endda er skåret ud i små bidder, så de er lige til at spise for de små unger.  Det er virkelig frustrende at se på” siger Mogens Lange Petersen.

Om det så er den sidste unge der dør, vil de kommende dage vise. Men det er ret sikkert, at storkeparret beder til vejrguderne om lidt regn, så den hårde og tørre jord kan blive blødt op, sådan at regnormene kommer til overfladen. Regnorme er en meget vigtig fødekilde for små storkeunger.

I Slesvig Holsten lige syd for grænsen, er der også stor død i storkerederne grundet tørken. Her er man ligeledes begyndt at sætte vand ud til storkene, ligesom man flere steder giver storkene tilskudsfoder.


Storkeparret i Smedager med tre unger. (Screendump Storkene.dk)


Fødemangel til storke generelt problem

Årsagen til, at vi har så få ynglende par storke i Danmark skyldes ene og alene, at det er for svært for storkene at finde føde. Både syd og øst for Danmark klarer storken sig langt bedre og arten er som sådan ikke truet som ynglefugl. Vi mangler ganske enkelt bedre, flere og større biotoper til storken.  Som nævnt er Smedager, hvor det Sønderjyske storkepar yngler, ikke det bedste sted for storken at have rede. Men allerede med ret beskedne midler kunne man faktisk lave de første forbedringer af det omliggende område. Det siger biologen og paddeeksperten Kåre Fog, der for kort tid siden beså landskaberne omkring Smedager ved Tinglev.

”Der var skuffende få og små steder i omegnen hvor storkene kunne finde føde. Det meste var tørre marker.”

Men Kåre Fog kunne også konstatere, at der er muligheder for hurtige forbedringer i umiddelbar nærhed af storkereden. Et mindre vandlidende engstykke kort nord for Smedager er nemlig til salg og Kåre Fog mener, at engstykket kunne være den første af en serie af redningskranse Storkene.dk kunne være med til at smide ud til storkene.  Formanden for Storkene.dk Jess Frederiksen er med på ideen.

”Hvis vi på nogen måde havde mulighed for det, ville Storkene.dk gerne købe og drive området med henblik på en storkevenlig drift.  Dvs etablere paddevandhuller og sørge for, at området blev plejet ved høslet, sådan at forholdene blev optimeret for storkene. Men vi er en mindre forening og har ikke den nødvendige økonomi til at gennemføre projektet. Så vi er nødt til at støtte os på lokal hjælp og få økonomisk støtte udefra, hvis vi skal gøre noget her” siger Jess Frederiksen.

På lidt længere sigt vil det være oplagt at se på den nærliggende Ulvemose, et stort lavtliggende område tilgroet med pilekrat lige syd for Smedager. Det kan blive vanskeligt at håndtere, for det er delt imellem et meget stort antal lodsejere. Men hvis vi ønsker at have storken, uden at den konstant skal fodres, må der noget lokal velvilje til. Optimalt kunne man lokalt oprette et græsningslaug og omlægge større dele af Ulvemosen til kvæggræsning og høslæt, mener Kåre Fog. 

 

330 storkepar i Slesvig Holsten. 1 par i Sønderjylland!

Det er dog ikke kun i området omkring den beboede storkerede i Smedager der fremover vil blive fokuseret på i forbindelse med biotopsforbedring.


Bergenhusen 50 kilometer syd for grænsen huser 21 par storke. (Foto: Merete Carøe)


Et nyt samarbejde mellem en række Syd-og Sønderjyske storkelaug, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Storkene.dk ser snart dagens lys. Her vil lyset blive rettet mod den helt åbenlyse forskel der er på naturplejen i Sydslesvig og Sydjylland. En naturpleje – og natursyn - der giver sig udslag i cirka 330 par ynglende storke syd for den dansk-tyske grænse – og 1 par nord for selvsamme grænse.

”Vi kan selvfølgelig godt fodre de storke der slår sig ned her på vores side af grænsen. Men det siger sig selv, at det ikke en rigtig og langsigtet løsning.  Hvis vi vil have storken tilbage som regulær ynglefugl, skal vi til at lære af vores tyske naboer, der har forstået at fastholde storken som ynglefugl” siger Jess Frederiksen, som har taget initiativet til det storstilede samarbejde om storken, der ser frem til samarbejdet.

”Vi er glade for, at både Ribe Storkelaug, Tønder Storkelaug, Augustenborg Storkelaug, Storkene.dk og DOF, har fundet fælles fodslag om at hjælpe storken. Det skal tænkes langsigtet, hvis vi storken skal have en chance i Danmark”.

 Det er ikke tilfældigt, at det er netop er Syd-og Sønderjylland, der i første omgang bliver fokuseret på.  Det er her hvor muligheden for forholdsvis hurtig succes er størst grundet den store ynglebestand syd for grænsen.

Projektet ”Storken tilbage til Syd-og Sønderjylland” vil blive indledt med en kampagne i foråret 2017.


OPDATERET 12. JUNI KL. 12:06: Der er igen tre unger. Det sidste æg, som vi antog var ubefrugtet, er alligevel klækket.  Der er derfor nu tre unger i reden!


Følg storkene i Smedager her

STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex