Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Årsberetning fra Storkegruppen

Dårligt vejr gav færre storke!
 


 

Lagt på Storkene.dk den 27. okt. 2015Årsberetning om hvid Stork Ciconia ciconia
Af artskoordinator Hans Skov, Storkegruppen      

Storkesæson skudt tidligt igang!

Storkesæsonen i 2015 var i gang fra 1. januar. I Gundsølille overvintrede yngleparret på reden, og i Veksø på samme egn holdt en enlig stork til på en rede. Gundsølille parret, såvel som den  enlige stork i Veksø blev fodret hen over vinteren. De 3 nævnte storke stammer fra det skånske storkeprojekt. 

De første storke, som kom ind med trækket syd fra, var de 2 der blev set Vordingborg d. 28/2 og det var nok en af de samme store der blev set d. 3/3 i Bjæverskov. Denne tidlige stork kan meget vel være en skånsk stork på vej tilbage fra vinterkvarteret i Spanien. I Slesvig-Holsten dukkede de første storke med vinterkvarter på den Pyrenæiske Halvø ligeledes op i februar. Det tager disse storke 1-2 uger at nå tilbage til yngleområderne i Nordtyskland. Fra midt i april til udgangen af maj måned kulminerede indtrækket af storke. Storkereden i Smedager blev klargjort til sæsonen i marts måned. (Foto: Jess Frederiksen)


Dårligt vejr årsag til færre storke

En hurtig gennemgang af antallet af storke registreret i DOF-Basen, der har besøgt Danmark i 2015, tyder på væsentlig færre storke end i 2014, hvor ca. 518 storke menes at have gæstet Danmark. Det præcise tal vil blive bragt i Fugleåret 2015. Det kolde og blæsende vejr i april og maj bærer skylden for de få gæstende storke. Den største storkeflok der blev set, var 67 trækkende skånske storke, der nåede Sjælland via Øresundsbroen d. 29. juli. De trak ud ved Gedser d. 1. august. Den 6. september trak 11 skånske storke ud fra Gedser. Disse 11 storke var forbi Gundsølille et par dage før. Ser man bort fra de skånske storke, så var den største flok 11-12 storke ved Vejen i Sydjylland d. 12/6. Og 6 storke der blev set ved Toftlund 1-2 maj. Senere blev de 6 storke også set ved Bjolderup længere syd på I Sønderjylland.

Der er nu 45 par fritflyvende storke i Skåne. I alt havde 175 ungfugle mulighed for at trække fra Skåne i år. Omkring 150 er i skrivende stund trukket syd på. Et par enlige storke er set ved Tureby sydvest for Herfølge samt ved Allingåbro på Djursland så sent som d. 14/10.  


Årets result i Danmark

Årets resultat blev 2 par storke og 4 flyvefærdige unger (fordelt således -red):


Smedager:  Ankomst  11/4 (hun)  og den 27/4 (han)   

Der blev lagt 7 æg  5 unger udruget.  2 blev flyvefærdige.


Gundsølille: *Storkepar der overvintrer . Der blev lagt 3 æg  3 unger udruget, 2 blev flyvefærdige.

 *1 par, der ikke er af vild proveniens ( Begge storke stammer fra det skånske storkeprojekt)


Smedagers storkepar gjorde kort proces

Smedager i Sønderjylland havde atter et storkepar. Hunnen ankom d. 11/4. Som de foregående år var hunstorken ikke ringmærket. Selv om den var alene lagde den to æg henholdsvis d. 18/4 og d. 20/4. Hannen ankom d. 27/4 og smed straks de to æg ud af reden. Hannen er udruget i Hitzhusen i Holsten i 2010. Begge storke er af vild proveniens og det betyder at Danmark har et vildt ynglepar. Storkeparret påbegyndte ny æglægningen d.30/4 og fik lagt 5 nye æg. Et webkamera (Opsat af Storkene.dk - red) gjorde det muligt for hele Danmarks befolkning via TV Syd, at følge med i livet i storkereden. D. 3/6 klækkede det første æg og d. 10/6 var der 5 unger. 

De mange unger var for meget for storkene, så hannen regulerede antallet ved at æde en unge d. 11/6 og smide en anden ud af reden samme dag. Den 12/6 måtte en lift tilkaldes da ungerne var blevet viklet ind i noget nylonsnor fra en halmballe. Efter et heftigt regnvejr d. 21-22/6 bukkede en tredje unge under. Den blev halvdød kastet ud af reden af hanstorken. Begge tilbageblevne storkeunger fløj af reden d. 3/8. Hele storkefamilien trak syd på d. 29/8.


Mens alt var idyl i reden - fem unger er kommet til verden (Screenshot fra Webcam)


Gundsølille fik endelig unger på vingerne

Gundsølille på Sjælland. Storkeparret påbegyndte æglægningen så tidligt som d. 7/4. Parret udrugede 3 unger. En unge bukkede under pga. regnvejret d. 2/6. den blev kastet død ud af reden d. 5/6. Den første unge fløj af reden d. 23/7 og dagen efter fulgte den anden unge med. Ungerne trak syd på d. 8/9. Storkeparret ser i skrivende stund atter ud til at ville overvintre. Det samme gælder en skånsk stork som nu i flere år har overvintret på en rede i Veksø. Den dukkede op i september og ser ud til at ville blive der vinteren over.


Flyvefærdige storkeunger i Gundsølille træner vingerne før trækket

(Foto: Merete Carøe)Danmarks ældste kendte stork er 21 år!

Mindst 4 ynglestorke med danske ringe aflæst i Sydslesvig (Osterlangstedt, Ostenfeld-Stumpen), Holsten (Hitzhusen) og Nedersaksen (Handorf) denne sommer. Hunstorken i Ostenfeld-Stumpen ved Hollingstedt i Sydslesvig er en 21 år gammel hunstork, som jeg ringmærket i en rede på Ribe Rådhus i 1994. Det er den hidtil ældste vildtlevende danske stork som ringmærkningen har dokumenteret.


Rimeligt år for Europas storke

2015 har været et rimeligt år for Europas storke. I Slesvig-Holsten faldt antallet af vilde storkepar fra 298 par i 2014 til 269 par. Et fald på 8 %. I 2012 var tallet 248 par. Til tallet i 2015 skal lægges omkring 70 fritflyvende storkepar + unger til, der har en baggrund, der kan minde om Gundsølille storkeparret, så det totale antal par bliver 339 par med 653 unger. I storkelandsbyen Bergenhusen 50 km syd for grænsen var der i juli 22-23 storkepar på rederne.

Mens der var 8 %’s tilbagegang i Slesvig-Holsten, så gik storkene i nabodelstaten Nedersaksen frem fra 746 par med 1137 unger i 2014 til 772 par med 1497 unger i 2015. Det er det bedste resultat i 44 år (Kilde: NABU AG Storchenschutz). I Skåne har 50 fritflyvende par fået 83 unger på vingerne i år. Hertil skal lægges 92 unger fra storkepar i volierer (Kilde: Berith Cavallin, tidl. leder af det skånske storkeprojekt.).

                         STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex