Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Vindmøller har dræbt 11.000 fugle

Rapport fra Naturstyrelsen om vindmøller undrer i Tyskland

 
 
 

Lagt på Storkene.dk den 2. april 2015
 
 

 

Vindmøller har dræbt mere end 11.000 fugle!

I starten af året fremlagde Naturstyrelsen resultaterne af en undersøgelse af vindmøllers indvirken på fugle og flagermus omkring vindmølletestcentret i Østerild i Nordjylland.  Og konklusionen var klar og entydig ”Fuglene undviger vindmøller”.

Rapporten fra vindmølletestcentret står dog forholdsvis alene med denne konklusion. Adskillige tilsvarende og omfattende tyske og spanske undersøgelser af samme emne, kommer til en helt anden konklusion. Vindmøllerne udgør en enorm trussel mod både fugle og flagermus.

 

Dansk rapport undrer i udlandet

I delstaten Brandenburg i Tyskland, har Tobis Duerr, der repræsenterer de lokale miljømyndigheder, indsamlet data fra hele Europa siden 2002. Og det er ikke just tal der underbygger den danske rapport fra Østerild.
 
Flot ser det ud, men nemt at passere for en fugl er det ikke!
 
 

Godt 11.000 fugle og mere end 6000 flagermus er dokumenteret omkommet efter sammenstød med vindmøller siden man startede registreringen af problemstillingen. Og det er kun de dokumenterede dødsfald. Det egentlige antal er naturligvis langt større. Det største antal fugle og flagermus er omkommet i Spanien og Tyskland, hvilket hænger sammen med den voldsomme udbygning af kæmpe vindmølleparker i disse lande. Men noget der er slående er, at man i Danmark stort set ikke har registreret nogen omkomne og skadede fugle på grund af vindmøller. Og det undrer Mogens Lange Petersen fra Storkene.dk;

”Kigger man udover det danske landskab, er det svært ikke at få øje vindmøller i alle retninger. Derfor virker det mere som om man slet ikke registrerer omkomne eller tilskadekomne fugle og flagermus under vindmøllerne” siger Mogens Lange Petersen og forsætter;

I Danmark er der kun dokumenteret 9 vindmølledræbte fugle. Dette står dog i klar modstrid til antallet af vindmøller og antallet af vindmølledræbte fugle i Tyskland og Spanien og kan ikke kun forklares med Danmarks mindre arealstørrelse. Ifølge de officielle tal, er der ikke omkomet en eneste flagermus i Danmark, hvilket også kan undre mig noget”

I Tyskland vil miljøorganisationer nu anbefale, at man undlader at opstille vindmøller i forbindelse med større naturområder, herunder strandenge, overdrev og moser.  Det er nemlig primært i disse fuglerige områder, at man oplever de største problemer.
 
 
Denne stork er seneste offer for en vindmølle. Vingen blev amputeret i denne uge efter et sammenstød med en vindmølle i Vesermarsken!
 

Vindmøller kan blive storkepars endeligt

I Smedager ved Tinglev Sønderjylland, kan opstillingen af 10 nye vindmøller blive det lokale storkepars endeligt.  De 10 vindmøller planlægges nemlig opstillet kun godt 1 km fra den eneste danske storkerede med vilde ynglende hvide storke i 2014. Storkene.dk har naturligvis gjort indsigelse mod projektet, men støtter Aabenraa Kommune, der skal give tilladelse til opstillingen af vindmøllerne, sig til den danske rapport fra Østerild, vil det næppe være nok til at forhindre vindmøllerne ved Smedager.

De 10 vindmøller skal stå ved Havsted, der ligger præcis i det område, hvor storkeparret og deres unger finder føde i løbet af sommeren. Noget de lokale naturligvis glæder sig over.

”Vi har storkene gående hver sommer i vores sumpede enge, hvor de finder deres føde. Og når vi slår hø, kommer storkene flyvende hen på engen så snart de opdager det. Det er en oplevelse vi meget nødigt vil undvære” siger Andreas og Anna Martensen fra Havsted. Havsted By har, inspireret af storkenes tilstedeværelse, nu selv opsat en storkerede!
 
 
Hunstorken fra Smedager under fouragering i Havsted i 2014. (Foto: Anna Martensen)
 
Derfor vil Storkene.dk anbefale, at Aabenraa Kommune søger information om problemstillingen i udlandet, hvor man har langt større erfaring med dokumentering af vindmølledræbte fugle og flagermus, end man finder i Danmark.
 
Dokumentation 

For mere information (på tysk) om internationale vindmølledræbte fugle og flagermus – klik her  

Dansk rapport fra Østerild om vindmøller og fugle – klik her
Se hvordan det går en grib under mødet med en vindmølle her (Facebook)
Vindmølledræbte storke i Tyskland - klik her
 


STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex