Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Links
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Jagtsæsonen på trækfugle står for døren
Lang vej til efterlevelse af jagtloven
Læs mere

Hjælper storkereder storken på vej?
Storkereder gør det langt fra alene!
Læs mere

Foråret skydes i gang den 10. marts
Generalforsamling i Storkene.dk på Barresøgård
Læs mere

Storken er kommet - alt for tidligt
Klimaforandringerne skaber ravage hos trækfugle
Læs mere

Ung stork er strandet på Bornholm
Solskinsøen har fået sjælden gæst på besøg
Læs mere

Stork er strandet på Vestsjælland
Stork på vej mod syd har fået kolde fødder
Læs mere

Smedager storkene har forladt Sønderjylland
Turen går mod Afrika
Læs mere

Storketur til Spanien
Creme de la Creme turen for storke-og naturelskere
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Flyvestation for storke

Naturstyrelsen, Furesø Kommune og Storkene.dk vil lokke storken til Værløse

 
 
 

Lagt på Storkene.dk den 21 . februar 2015
 
 
 
Samarbejde om storken på Flyvestation Værløse
Selv i Flyvevåbnets tid havde Flyvestation Værløse et folkeligt tilnavn som Vejrstation Flyveløse. Men det kan jo ændres nu, hvis det lykkes at tiltrække den flotteste svæveflyver af dem alle – nemlig storken.
Flyvestationen blev grundlagt i 1930´erne og fungerede indtil for ti år siden som militær flyvestation. Siden lukningen i 2004 har der dog ikke været nogen flyveaktivitet, men det håber Furesø Kommune, Naturstyrelsen, Naturfredningsforeningen og Storkene.dk nu at der kan ændres på.
 
Flyvestationen starter med tre storkereder. Foto er fra Spanien og her er man kommet meget længere!  (Foto: Hans Skov)
 

Den 14. marts opsættes ikke færre end tre fornemme storkereder og meningen er, at rederne i de kommende år skal virke tillokkende på overflyvende storke. Projektet er kommet i stand på initiativ af Alf Blume fra Storkene.dk, der året rundt har sin færden i området;

Alf  Blume, der også er formand for Naturfredningsforeningen i Furesø Kommune, fortæller:

I Polen, Nordtyskland og Sydslesvig er storkebestanden gennem de sidste mange år gået kraftigt frem, og der bliver en overskudspopulation af storke, der skal søge nye redemuligheder, der hvor naturbetingelserne er optimale for storken.

- I Skåne har et storkeprojekt fået storkene tilbage med nær ved 100 ynglende par – flokke af skånske storke ses hvert efterår på træk over Sjælland, så det er kun et spørgsmål om tid, før trækkende storke igen indfinder sig på Sjælland og søger efter reder og egnede fødemuligheder” siger Alf Blume.
 
Storken lægger an til landing på reden i Gundsølille ved Roskilde.
(Foto: Alf Blume, Storkene.dk)
 

Opsætningen af storkerederne foregår i tæt samarbejde med Naturstyrelsen Østsjælland, der har overtaget de åbne naturarealer og her håber man også på, at storkerederne kan være med til at tiltrække ynglende storke, der således kan give et ”kvalitetsstempel” til landskabsplejen – et landskab hvor frøer, mus og mosegrise kan brødføde storkefamilier.

Stephan Springborg fra Naturstyrelsen glæder sig over at frivillige deltager i udvikling af naturen i området, både ved storkeprojektet, græsserlaugene og DN-Furesøs initiativer til pleje af nogle arealer ved afbrænding af tørt græs for at fremme blomsterfloraen.

Stephan Springborg, som er Naturstyrelsens fungerende projektleder på området, inviterer borgerne indenfor når rederne bliver sat op, så man kan blive klogere på storken og se hvordan man bygger en storkerede op og sætter dem op på pæle.

Lørdag den 14. marts klokken 10 for enden af Sandet i Kirke Værløse – skilte vil herfra vise vej de sidste 200 meter.

 

De tre reder betales af dels Furesø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen – Naturstyrelsen og Storkene.dk sørger for maskiner og øvrige materialer.STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex