Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Links
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Jagtsæsonen på trækfugle står for døren
Lang vej til efterlevelse af jagtloven
Læs mere

Hjælper storkereder storken på vej?
Storkereder gør det langt fra alene!
Læs mere

Foråret skydes i gang den 10. marts
Generalforsamling i Storkene.dk på Barresøgård
Læs mere

Storken er kommet - alt for tidligt
Klimaforandringerne skaber ravage hos trækfugle
Læs mere

Ung stork er strandet på Bornholm
Solskinsøen har fået sjælden gæst på besøg
Læs mere

Stork er strandet på Vestsjælland
Stork på vej mod syd har fået kolde fødder
Læs mere

Smedager storkene har forladt Sønderjylland
Turen går mod Afrika
Læs mere

Storketur til Spanien
Creme de la Creme turen for storke-og naturelskere
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Vindmøller truer Danmarks eneste vilde storkepar

Vindenergi eller storke?

 
 

Lagt på Storkene.dk den 15 . februar 2015
 
 
Dilemma for storkevenner
En række vindmøller truer nu Danmarks eneste ynglende vilde storkepar ved Smedager i Sønderjylland.

Opstillingen af nogle af vindmøllerne, der endnu ikke er vedtaget, er planlagt til at blive opstillet blot 1,5 km fra storkereden. Og det vækker lettere bekymring for både de lokale, der er glade for deres storkepar, og ikke mindst hos Storkene.dk. For vindmøller kan være endog meget farlige for både storke og andre store fugle, samt flagermus.  Formanden for Storkene.dk, Jess Frederiksen, er derfor noget skeptisk overfor projektet;

”Problemet med opstillingen så tæt på storkereden er, at vindmøllerne bliver placeret i et område, hvor storkene fouragerer. Storkene opfatter ikke vindmøllevingerne som en fare og bliver derfor lette ofre for dem. Ikke mindst ungstorkene kan få problemer med vindmøllerne, da de er utrænede og endnu ikke har lært om de farer et moderne landskab rummer.  Det være sig både højspændingsledninger og vindmøllevinger”
 
Stork dødeligt såret af en vindmølle ved Berne i Tyskland.
 

Men der er naturligvis et skisma i det her, forsætter Jess Frederiksen;

”Vindmøller og grøn energi er vejen frem, hvis vi ønsker at bevare den friske luft og mindske CO2 udledningen. Så det er absolut ikke noget vi kommer uden om. Storkene.dk støtter helt klart strategien den danske regering har lagt på området – nemlig at Danmark skal være førende indenfor grøn energi. Men situationen er desværre ikke den, at det vrimler med ynglende storkepar i Danmark. Tværtimod skal vi naturligvis værne om hvert eneste par vi har og derfor anbefaler Storkene.dk, at man overvejer at ændre placeringen af vindmøllerne så tæt på storkereden. For lige så meget god publicity der er at huse Danmarks eneste ynglende storkepar – er der modsat ikke meget god publicity i at skulle hente en død stork under en vindmølle”

Det er dog ikke kun fugle der vil have problemer med vindmøller. Faktisk er det flagermusen der må bære det største offer, hvilket er dokumenteret i en tysk rapport om emnet, der også fortæller om talrige tilfælde af omkomne havørne, rød glente, musvåge og stor hornugle m.fl.
 
Parring på reden i Smedager 2014.
 
Forventningens glæde
Storkeparret i Smedager, der sidste år fik tre storkeunger på vingerne, forventes at ankomme til Smedager i april måned, hvilket er noget man ser frem til i Sønderjylland.  Om kort tid vil de vende næbbet mod nord fra deres vinterkvarter i Afrika. De første storke, der har overvintret i Afrika, er nu nået til Israel. De storke der overvintrer på den Iberiske halvø, forventes at ankomme til ynglepladserne allerede om tre uger.
Udover storkeparret i Smedager,  ynglede der i 2014 yderligere et par storke ved Roskilde på Sjælland. Disse er dog ikke af vild afstamning. På Djursland byggede en hanstork rede, men fik ikke nogen mage.
 

 STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex