Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Links
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Jagtsæsonen på trækfugle står for døren
Lang vej til efterlevelse af jagtloven
Læs mere

Hjælper storkereder storken på vej?
Storkereder gør det langt fra alene!
Læs mere

Foråret skydes i gang den 10. marts
Generalforsamling i Storkene.dk på Barresøgård
Læs mere

Storken er kommet - alt for tidligt
Klimaforandringerne skaber ravage hos trækfugle
Læs mere

Ung stork er strandet på Bornholm
Solskinsøen har fået sjælden gæst på besøg
Læs mere

Stork er strandet på Vestsjælland
Stork på vej mod syd har fået kolde fødder
Læs mere

Smedager storkene har forladt Sønderjylland
Turen går mod Afrika
Læs mere

Storketur til Spanien
Creme de la Creme turen for storke-og naturelskere
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Tysk storkebestand på det højeste niveau i 50 år

Klimaforandringer skaber store forandringer for storken

 
 
 

Lagt på Storkene.dk den 9. detember 2014
 
 
Begejstring i Tyskland - storkebestanden stiger fortsat

I efteråret udkom rapporten over udviklingen i verdensbestanden af hvid stork der dokumenterede en fremgang af bestanden på 40 %.

Og for vores store naboland mod syd er 2014 ingen undtagelse.  Den dugfriske tyske storketælling viser, at storkebestanden i forbundsrepublikken nu har nået et niveau, som ikke er set i de sidste 50 år. Men bestanden er begyndt at rykke på sig. I delstaten Mecklenburg-Vorpommern, i det nordøstlige Tyskland, er storkebestanden på nedadgående, hvilket tilskrives en øget intensivering af landbruget.
Fremgangen i den østlige bestand kun ligger på kun 5 %, hvorimod den vestlige bestand er gået frem med hele 15 %.  Ifølge den tyske naturbeskyttelsesorganisation NABU, tæller den tyske storkebestand nu cirka 6000 ynglepar.
 
 
Den tyske storkeekspert Christoph Kaatz
 

Årsagen til forskellene i fremgangen mellem den østlige og vestlige storkebestand, skyldes ene og alene, at den vestlige bestand overvintrer på den iberiske halvø, hvorimod den østlige bestand overvintrer i Afrika.

Ifølge storkeeksperten Christoph Kaatz, der repræsenterer NABU, er forklaringen på udviklingen i de forskellige bestande ganske enkel;

”De storke der overvintrer i Sydeuropa oplever stort set ingen farer på den korte tur til og fra ynglepladserne i nord. Derimod er turen til Afrika både meget lang og meget farlig og dermed er overlevelseschancen også formindsket”, siger Christoph Kaatz.

Endnu er storkebestanden i det østlige Tyskland dog størst med cirka 3200 ynglepar.

 

Klimaforandringer ændrer storkens udbredelse

Mens bestanden er i voldsom fremgang i Europa ser det helt anderledes ud i Nordafrika. Her er der efterhånden så ugunstige forhold for storken, at den ikke længere kan yngle.

Ifølge Hans Skov, der repræsenterer Dansk Ornitologisk Forening, skyldes tilbagegangen i bestanden klimaforandringerne. På en tur til Marokko i marts 2014 blev det tydeligt, at den er helt gal med storkebestanden.  Mange steder, hvor der for ganske få år var en fast bestand af storke, var der nu ikke et eneste par tilbage.
 
Storkeeksperten Hans Skov ses her under opførelse af en storkerede
 
Et eksempel, der dokumenterer storkens problemer, skal findes på sydsiden af Høje-Atlasbjergkæden. I Teleouet har der i umindelige tider været en lille koloni af ynglende storke. Bjergene har om vinteren været dækket af store mængder sne og dalene har derfor været frodige og budt på gode livsbetingelser for både dyr og mennesker. Men sådan er det ikke længere. For mængden af sne i bjergene er aftaget i intensitet og med sneens forsvinden er det også slut med det livgivende smeltevand i floderne til både mennesker og dyr.  Uden frodige elve forsvinder også livsbetingelser for storkene, som nu har måttet finde nye ynglepladser nordpå.

I Spanien ynglede er i 1984 kun 5800 par storke. I 2014 taler man om, at der yngler helt op imod 50.000 par storke. Og selv i det sydlige Frankrig er storke begyndt at overvintre, dog endnu i et begrænset antal på op til 2000 individer. Men det er helt klart et tegn på en nordlig forskydning af af overvintringsområderne, samt at der snart ikke er plads til flere storke i Spanien.

Klimaforandringer er for alvor begyndt at vise konsekvenser for naturen!
 

Kilde:  NABU.DE samt Fugle og Natur – november 2014-12-08STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex