Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

EU direktiv truer storkebestanden

Åbne miljøfarlige lossepladser skaber dilemma for miljøforkæmpere

 
 

Lagt på Storkene.dk den 10. september 2014
 

Dillemma for miljøfolk
En sag man kunne forvente, at alle der kæmper for miljøet kunne gå ind for, viser sig nu at være kimen til samvittighedskvaler internt mellem miljøforkæmpere. 

Sagen drejer sig i al enkelhed om Spaniens forpligtelser – eller mangel på samme - til at efterleve EU´s direktiv 1999/31/EC, der omhandler overdækning af åbne miljøfarlige lossepladser. For mens andre EU lande for længst har valgt at overholde direktivet, har Spanien været meget tilbageholdende med at efterleve direktivet. Og mange lossepladser er stadig helt åbne.  Dette har ifølge eksperter været en af de drivende faktorer til at storken næsten overalt er gået voldsomt frem. Ikke mindst i Vesteuropa.  Og dette er også ensbetydende med, at Danmark snart igen huser en fast storkebestand.

 

Fremgang på 400 % siden 1994

Storken er nemlig en smart fugl. For mens mange af dens naturlige fourageringssteder er forsvundet, har den fundet ud af, at de åbne lossepladser i Spanien er et rent tagselvbord af let og rigelig føde.  Dette har medvirket til, at bestanden af hvid stork i Spanien er gået frem med hele 400 % fra 1994 og nu tæller mindst 33.000 ynglende par. Spanien huser ligeledes en enorm bestand af overvintrende storke fra Vesteuropa. F.eks. overvintrer hele 15 % af den tyske storkebestand på 4500 ynglepar på den iberiske halvø og man regner med, at op imod 32.000 individer overvintrer i Spanien. 

Storken er delt op i en vesttrækkende og en østtrækkende population. De vesttrækkende storke har tidligere primært overvintret i Vestafrika og de østtrækkende overvintrer i Øst- og Sydafrika.  Men da der i 1980´erne og 1990´erne var tørke på overvintringspladserne i Vestafrika, fandt de trækkende storke hurtigt ud af, at der var føde nok på de store lossepladser i Spanien og droppede derfor det farefulde træk hele vejen til Afrika. Dette har medført, at storken nu helt har vænnet sig til, at bruge de store lossepladser som primære fourageringspladser.
 
 
 
Kortet viser de to ruter for øsstrækkende og vesttrækkende storke.
 
Ingen fastfood om søndagen
Den britiske biolog Nathalie Gilbert har det seneste par år arbejdet på et forskningsprojekt for The University of  East Anglia med henblik på at finde ud af sammenhængen mellem klimaforandringerne og den hvide storks bestandsudvikling. Og hun er ikke i tvivl om, at den vesttrækkende population af hvid stork er blevet afhængig af disse lossepladser og at kimen til storkens voldsomme fremgang i Europa til dels skyldes, at de vesteuropæiske storke bedre overlever det korte træk til Spanien og at fødetilgængeligheden er konstant.
 
Nathalie Gilbert - med Phd i storkenes spanske spisevaner.
 

Og storken har luret den, siger Nathalie Gilbert;

”Under mine observationer på de spanske lossepladser var det tydeligt, at storkene kom flyvende til lossepladserne hver formiddag når skraldebilerne ankom med deres indhold af organisk affald fra de spanske husholdninger og restauranter.  Alle dage var der storke på lossepladsen – undtagen om søndagen. For da er der nemlig ingen affaldstransporter og derfor heller ingen storke”.

 

Lukning af lossepladser medfører kollaps i storkebestanden

Spanien er nu ved at lukke lossepladserne ned og dermed også lukke for de store ”fast food” restauranter for storke, der ligger spredt over hele landet.  I 2018 skal nedlukningen være gennemført og herefter er det slut med storkens muligheder for at finde fødemængder nok til at kunne overvintre i Spanien. Spørgsmålet er så hvad storken så finder på?
Jess Frederiksen, der er formand for Storkene.dk og netop har deltaget i den første internationale konference om hvid stork i Polen, er ikke i tvivl;

”Lukningen af lossepladserne vil få store konsekvenser for storkebestanden – ikke kun i Spanien, men i høj grad også i Vesteuropa. Storkebestanden er på verdensplan gået frem med hele 40 % siden 1995 og den største stigning er sket i Vesteuropa.  Da væksten i bestanden op igennem Europa er drevet dels ved at bestandstrykket fra Spanien skubber storken nordpå og dels ved den markant forøgede overlevelseschance på grund af det kortere vintertræk, vil det om få år giver storkens fremgang problemer”

Også den førende tyske storkeekspert Kai-Michael Thomsen fra den tyske NABU organisation er urolig for bestanden;

”Forsætter fremgang i storkebestanden blot et par år mere, vil også Danmark få en fast bestand af ynglende storke. Men da Danmark udgør storkens nordvestlige udbredelsesgrænse er det også her at bestanden er mest truet.  Lukker man for lossepladserne i Spanien, vil den lokale spanske storkebestand kollapse og det vil samtidig have katastrofale konsekvenser for de 35.000 storke fra Vesteuropa der overvintrer på den iberiske halvø”.
 
Lossepladsen lugter fælt - men det er nem fastfood for storken.
 
 
Udvikler storken en ny strategi?

Og det er så her konflikten mellem de forskellige miljøhensyn opstår.  For skal man acceptere åbne miljøfarlige lossepladser blot for at hjælpe en art til bedre overlevelse og hurtig og let føde?  

”De åbne lossepladser er helt sikkert både ulækre og miljøfarlige og langt fra et naturligt habitat for storken. Men da storken mange steder lider på grund af manglende naturlige fourageringsområder, har disse lossepladser været en kærkommen hjælpende hånd til storken i trange tider. Og da det er svært for de fleste naturvenner at skulle være pro miljøfarlige lossepladser, er dilemmaet mellem miljøhensyn og storkens ve og vel til at få øje på” siger Jess Frederiksen, der dog håber på, at storken igen finder nye metoder til overlevelse;

”Storken er smart og har vist sig, at have evner til at finde nye strategier. Om strategien så bliver i større grad at genoptage trækket til Vestafrika vil eller om der viser sig helt nye muligheder, vil tiden vise. For også i Marokko i Nordafrika findes der store åbne lossepladser og de lukker ikke ned og kan være næste mulighed for storken”.STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex