Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Godt år for Europas storkebestand

Dårligt vejr har dog dræbt mange storkeunger

 
 

Lagt på Storkene.dk den 26. oktober 2013
 
 
Stadig fremgang i Europas storkebestand - men mange døde storkeunger
2013 har budt på både gode og dårlige nyheder for storkebestanden i Europa. For mens bestanden af storke fortsat stiger, har den nordvestlige ynglebestand oplevet en ringere ungeproduktion på grund af ekstremvejr i ynglesæsonen, der har ført til stor dødelighed bland storkeungerne. Derimod slog antallet af flyvefærdige storkeunger i Skåne rekord og 95 % af ungstorkene trak i år mod syd i august og september.
Hans Skov, der er storkeekspert i  Dansk Ornitologisk Forening (DOF) forventer, at succesen for de skånske storke smitter af på Sjællland i de kommende år og at der utvivlsomt vil komme nye bosætninger i Danmark.
 
Skånske storke raster her på et hustag ved Frederikssund. (Foto: Torben A. Jensen)
 
I Bayern i Tyskland oplevede man noget sensationelt i 2013. Sort stork har for første gang nogensinde ynglet på en bygning. Den ellers så sky fætter til den hvide stork yngler normalt kun langt fra mennesker, men det så det bayerske storkepar dog stort på!
Læs hele rapporten fra Storkegruppen nedenunder.
 
 
Storkegruppens årsrapport 2013

Hvid Stork (Ciconia ciconia)

Af artskoordinator Hans Skov, Dansk Ornitologisk Forening

 
Færre storke i Danmark i 2013

Storkesæsonen i 2013 var i gang fra 1. januar. I Gundsølille overvintrede yngleparret på reden, og i Veksø på samme egn holdt en enlig stork til på en rede. Og i Smedager ved Tinglev i Sønderjylland overvintrede hanstorken på reden. Gundsølille parret, såvel som de øvrige enlige storke blev fodret hen over vinteren. De 4 nævnte storke stammer alle fra det skånske storkeprojekt. 

Den første stork, som kom ind med trækket syd fra, var den der blev set på Bylderup Mark i Sønderjylland d. 21/3. Fra midt i april til maj måned kulminerede indtrækket af storke. Men antallet af storke, der har besøgt Danmark i 2013 er væsentlig mindre end de 385 storke der blev set i 2012. En præcis bearbejdning af antallet af storke der er registreret i DOF-Basen i 2013, vil senere blive udarbejdet.
 

Succes i Skåne smitter af på Sjælland

De største storkeflokke, der blev set var 46 skånske storke der d. 5/8 rastede ved Søgård vest for Rødby på Lolland. Næststørste flok på 25 blev set så sent som d. 26/9 ved Højerup på Stevns. Igen var det skånske storke på træk. I år har omkring 150 skånske storke begivet sig ud på trækket syd på. Det er 95 % af dette års ungeproduktion. Der findes nu 38 fritflyvende storkepar ud over de par der yngler i volierer i Skåne. De kommende år vil utvivlsomt medføre bosætning af flere skånske storke i Danmark. Nok særligt på Sjælland, som ligger på trækruten fra Skåne.  

 
Danmark 2013 – 2 par storke, men ingen flyvefærdige unger

Årets resultat blev 2* par storke og 0 flyvefærdige unger.

Smedager **           Par  han overvintrer     28/4 vild hun     3 æg    2 unger døde

Gundsølille***        Par der overvintrer                                 4 æg    4 unger døde

*  1 par, der ikke er af vild proveniens

** Hanstorken er ikke af vild proveniens

 **Begge storke stammer fra det skånske storkeprojekt.

 

Gundsølille på Sjælland

Storkeparret påbegyndte æglægningen den sidste uge i marts. Parret udrugede 4 unger. Natten mellem 22-23/5 omkom alle 4 unger af nedkøling pga. et voldsomt, koldt og langvarigt regnvejr. Vejret må have været ganske ekstremt, for normalt skal der rigtig meget til for at slå et helt kuld 4 uger gamle storkeunger ihjel. Efter ungernes død forblev de gamle storke i området. De ser i skrivende stund atter ud til at ville overvintre.

 

Smedager i Sønderjylland

Smedager havde atter et storkepar. Hannen overvintrede, mens hunstorken ankom d. 28/4. Hunstorken opførte sig ikke helt normalt, da den 2 dage efter ankomsten udeblev fra reden i 3 dage. Men omsider d. 10/5 blev det første æg lagt. Tilsyneladende blev der lagt 3 æg og 2 unger blev udruget. Endnu et ekstremt regnvejr ødelagde dog idyllen, da de to unger omkom pga. nedkøling d. 22/6. De gamle storke forblev i området efter ungernes død. Begge storke trak væk d. 4/9, men hannen vendte tilbage til Smedager d. 6/9, og ser ud til at ville overvintre som de foregående år.
 
Storkeparret i Smedager (Foto: Hans Skov)
 
Ungt storkepar på Als
Et ungt storkepar uden ringmærker dukkede op i Købingsmark ved Nordborg d. 7/5. De begyndte at slæbe grene op på en silo, men grenene faldt ned. D. 12/5 blev en pælrede opsat ved en nærliggende ejendom, og allerede d. 13/5 slog storkeparret sig ned her. Storkene parrede sig og byggede på reden, men d. 24/5 forlod de området og er ikke siden set. Måske godt nok, for området kunne på ingen måde brødføre et storkepar med unger. Nærområdet er domineret af store arealer med majsmarker og andre monokulturer. Als havde sidst fastboende storke helt tilbage i 1954.
 
Storkeparring den 13. maj i Købingsmark, mens det endnu tegnede lyst
(Foto: Per Fransson, Als-Nyt)
 
Danske storke aflæst i Tyskland

Mindst 4 ynglestorke med danske ringe er aflæst i Sydslesvig, Holsten og Nedersaksen denne sommer. Storken i Ostenfeld-Stumpen ved Hollingstedt i Sydslesvig er en 19 år gammel hunstork, som Hans Skov har ringmærket på Ribe Rådhus i 1994. Hvis storken dukker op i 2014, så vil den være den hidtil ældste vildtlevende danske stork som ringmærkningen har dokumenteret.

 
Stor fremgang syd for grænsen
2013 synes at have været et godt år for Europas storke. I f.eks. Slesvig-Holsten steg antallet af vilde storkepar fra 248 par i 2012 til 271 par. Hertil skal lægges 63 fritflyvende storkepar til, der har en baggrund, der kan minde om Hvedstrup-Gundsølille storkeparret, så det totale antal par bliver 334 par. Ungetallet blev dog noget lav med 532 unger pga. perioder med ekstrem nedbør, der kostede en del storkeunger livet. Det var altså ikke kun i Danmark at ekstremnedbør spillede en negativ faktor for storkene.  I storkelandsbyen Bergenhusen 50 km syd for grænsen var der i 2013 19 storkepar. Også i resten af Tyskland forlyder det at der var flere storkepar i 2013 end i 2012, så fremgangen fortsætter (Kilde: NABU AG Storchenschutz).
 
Storkesensation i Bayern

En helt usædvanlig hændelse i en landsby i Franken i Bayern skal nævnes her.

På en gård hvor et par hvide storke i mange år har ynglet på en skorsten, slog et par sorte storke sig ned og byggede rede på taget under skorstenen med de hvide storke.

De sorte storke udviste ikke den skyhed der ellers er normal for denne art. Begge storkepar fik lagt æg og udruget unger. Det er første gang sort stork er registreret ynglende på en bygning og endda midt i en landsby. En helt usædvanlig hændelse.
Mere information om storken i Danmark og vores nabolande her:
 


STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex