Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Storkegruppens årsrapport 2012

Fremgang for storken i Europa

 
 
 
Lagt på Storkene.dk den 23. oktober 2012
 
 
 
Hvid Stork Ciconia ciconia
Af artskoordinator Hans Skov, Storkegruppen      
 
Endnu en tidlig start på storkesæsonen
Storkesæsonen i 2012 var i gang fra 1. januar. I Gundsølille overvintrede yngleparret på reden, og i Veksø på samme egn holdt en enlig stork til på en rede. Det samme var tilfældet på Agersø i Store Bælt. Og i Smedager ved Tinglev i Sønderjylland overvintrede en stork også på en rede, der blev opsat d. 18/12 2011.
 
Storken på Agersø sidder på den nyopsatte rede. (Foto: Britt Christiansen)
 
Gundsølille parret, såvel som de øvrige enlige storke blev fodret hen over vinteren. De 5 nævnte storke stammer alle fra det skånske storkeprojekt. Bortset fra storkeparret i Gundsølille så dukkede de overvintrende storke op i oktober og november og blev der til ind i marts, hvor storken fra Veksø og Agersø trak tilbage til deres ynglepladser i Skåne. Storken i Smedager valgte dog at blive.
 
Første trækkende stork i marts
Den første stork, som kom ind med trækket syd fra, var den der blev set i Jardelund Mose på grænsen til Tyskland d. 13/3. Herefter blev der set flere og flere storke forskellige steder jo længere hen i marts man kom. F.eks.1 i Vibæk på Sydals d. 23/3 og 2 ved Karise d. 24/3.
Først fra midt i april begyndte strejfstorkene at stige jævnt i antal over stort set hele landet. Dog slet ikke som rekordåret 2011, hvor omkring 500 storke gæstede Danmark. Dette tal bliver meget mindre for 2012, når det engang er opgjort.
De største storkeflokke i 2012 var de 10 storke der blev set i Farre syd for Hammel d. 27/5, og de 11 storke der blev set d.15-17/6 ved Frifelt nær Skærbæk i Sønderjylland. Den 5/8  dukkede 50 storke op ved Boeslunde nord for Skælskør. Ringmærker viste at det var storke fra det skånske storkeprojekt på vej syd på.
 
Største storkesamling i august
De 50 storke var endnu d. 8/8 om formiddagen i området ved Skælskør. De blev set både ved Espe og Egerup Strand. Ved 17 tiden d. 8/8 var storkeflokken nået til Bøtø på Falster, hvor de overnattede. Næste dag trak de over Østersøen og syd på.  Den 13/9 trak 37 storke ud fra Falsterbo, men de er sært nok slet ikke blevet set over Danmark efterfølgende. D. 11/10 trak 22+4 storke ud fra Falsterbo. De 22 storke blev set ved Mandehoved på Stevns samme dag.
 
Storkeflokken i Lynge den 18/10. (Foto: Alf Blume)
 
Den 12/10 blev 17 storke fra denne flok set i Brøderup nordvest for Præstø. 18 af storkene blev hængende ved Lov lidt længere mod vest frem til d. 17/10. Om aftenen d. 17/8 var de fløjet mod nord til Lynge i Nordsjælland. Efter at have overnattet på Uggeløse kirke, så returnerede de til Skåne igen. I første omgang opgav flokken at trække bort. Vel pga. det usædvanligt lune vejr for årstiden.
 
Årets resultat
Årets resultat blev 2* par storke og 5 flyvefærdige unger.

 
Smedager **          
Par (han overvintrer)    
Ankomst: 25/4 vild hun
Antal æg: 2 æg
Antal unger: 2 flyvefærdige unger

 

Gundsølille*** 
Par der overvintrer
Antal æg: 3 æg
Antal unger: 3 flyvefærdige unger
 
*  1 par, der ikke er af vild proveniens

** Hanstorken er ikke af vild proveniens

 **Begge storke stammer fra det skånske storkeprojekt
 
Gundsølille på Sjælland
Storkeparret påbegyndte æglægningen før 1. april i storkereden på den høje gartneriskorsten.
Parret udrugede 3 unger, som kunne ringmærkes d. 25/5. De tre unger var flyvefærdige omkring d. 5 juli. De 3 storkeunger trak bort d. 12/8, men d. 19/8 vendte to af ungerne retur til Gundsølille og blev her til næste borttræk d. 26/8.
Den tredje unge blev aflæst i Blentarp i Skåne d. 25/8. D. 31/8 var den i Björnstorp i Skåne. Siden er den ikke set. De to unger der trak d. 26/8 kunne følges ved Saksfjed Inddæmning ved Rødby på Lolland frem til d. 2/9 hvor det lykkedes dem at trække over Østersøen til Tyskland.
 
Hans Skov under ringmærkningen i Gundsølille (Foto: Alf Blume)
 
 
Smedager i Sønderjylland
Smedager i Sønderjylland var stedet hvor et nyt storkepar bosatte sig på en pælrede opsat til den overvintrende skånske hanstork d. 18/12 2011.
Hanstorken dukkede op i Smedager omkring 1/11. Den 25/4 ankom en vild hunstork (ikke ringmærket) til reden. En ekstra stork der var med blev hurtigt jaget bort. D. 6/5 påbegyndte storkeparret rugning, og d. 7/7 kunne 2 storkeunger ringmærkes.
 
Årets succeshistorie på storkefronten - storkeparret i Smedager.
(Foto: Birgit Johannsen)
 
Begge storkeunger fløj af reden d. 10/8, og dermed kom der for første gang i 8 år flyvefærdige storkeunger fra en storkerede i Jylland. Den vilde hunstork trak bort med de to unger d. 30/8, mens hanstorken i skrivende stund (22/10) ser ud til at ville overvintre igen.
Storkene i Smedager har som i Gundsølille mulighed for at tage udlagt foder. Som i Gundsølille så holder storkene i Smedager op med at spise udlagt foder i de perioder hvor de selv kan finde nok føde. Indtil omkring 1918 var der i øvrigt en beboet storkerede på selvsamme gård som det nye storkepar nu bor ved.
 
Andre danske storke
Ud over de nævnte storke er mindst 3-4 ynglestorke med danske ringe aflæst i Sydslesvig og Ditmarsken denne sommer. En stork fra Gundsølille reden fra 2010 er i år set både ved Veksø og i længere tid i Tryggevælde Ådal. Især ved Lille Tårnby. Den var da i selskab med en umærket stork. Det er ikke usandsynligt at de to storke i 2013 kan tænkes at forsøge sig som ynglefugle på Sjælland.  En stork udruget i 2005 i Hvedstrup af det samme storkepar, som nu er i Gundsølille, yngler i området 25 km vest for Hannover. Den blev aflæst i Sachsenhagen-Hagenburg d. 10/6. Allerede i 2009 var den ynglefugl i Vechelde nær Braunschweig 80 km længere mod sydøst.
Den Gundsølille ungfugl, som sidste år trak bort fra Sjælland, blev d. 12/1 2012 aflæst på en losseplads i Valdemingomez ved Madrid. Den var i selskab med mange andre storke. D. 19/2 var den nået til Castello d’Empuries ved Girona nordøst for Barcelona. Spanien er tydeligvis overvintringssted for denne stork.
 
Godt år for europas storkebestand - 15 % fremgang i Niedersachsen
2012 synes at have været et godt år for Europas storke. I f.eks. Slesvig-Holsten steg antallet af vilde storkepar fra 232 par i 2011 til 248 par. Hertil skal lægges 55 fritflyvende storkepar til, der har en baggrund, der kan minde om Hvedstrup-Gundsølille storkeparret, så det totale antal par bliver 303 par.
Ungetallet blev dog noget lav med 553 unger pga. den våde sommer, der kostede en del storkeunger livet. I storkelandsbyen Bergenhusen 50 km syd for grænsen var der i 2012 hele 20 storkepar. Det er det højeste antal siden begyndelsen af 1980’erne. I Niedersachsen fik 574 par storke 975 unger på vingerne.
I forhold til 2011 er parantallet steget med 15 %, og man skal 41 år tilbage for at finde et højere antal storkepar. (Kilde: NABU AG Storchenschutz).


STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex