Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Storken på vej mod come-back

Hvad ikke mange troede muligt - den hvide stork er på vej tilbage

 

Lagt på Storkene.dk den 16. juni 2012
 
 
 

Godt år for storken

Godt halvvejs inde i storkesæsonen kan vi allerede nu sige, at 2012 formentlig bliver et godt år for storken i Danmark. Vi har fordoblet ynglebestanden siden 2010 og har samme niveau som 2011 med to ynglepar. Dog med den forskel, at der i år formentlig kommer flyvefærdige unger i rederne i både Smedager ved Tinglev og Gundsølille ved Roskilde. I 2011 kom der ikke flyvefærdige unger i reden i Skærbæk i Sønderjylland.

I Gundsølille er de tre storkeunger, der netop har fået de borgerlige navne Winnie, Wictor og Waldemar ved en navnekonkurrence, nu så store, at de ikke længe kan omkomme på grund af vejret. Ungerne her flyver af reden i starten af juli. Også i Smedager trives ungerne, der nu er en god uge gamle, ganske godt. De er ikke tegn til at ungerne har ladet sig mærke af de intense regnskyl der har været, ligesom fødemangel heller ikke er et problem. Derfor forventer vi at ringmærke storkeungerne i Smedager den 7. juli
 
 
Storkeunger i Gundsølille vises frem af Hans Skov. (Foto: Alf Blume)

 

Genindvandring på vej
For 30 år siden var der næppe nogen der havde troet at skestorken igen blev ynglefugl i Danmark. Men effektiv forbedring og beskyttelse af dens leveområder gjorde, at den i 1996 genindvandrede med 1 par. Siden er bestanden gradvist steget til 150 par i 2012. Dette eksempel viser, at det kan lade sig gøre at få en art til at genetablere sig forholdsvis hurtigt.
For 10 år siden havde de fleste eksperter dømt den hvide stork ude som dansk ynglefugl. Og med god grund. Den hvide storks tilbagegang var total i det nordvestlige Europa og Danmark var et af de lande, der for alvor mærkede, at storken vendte de vesteuropæiske lande ryggen.
 
Skestorkeunger i reden - der findes 150 danske ynglepar.
 

Men i de seneste år er der begyndt at ske noget. Et betragteligt antal ungstorke er begyndt at lægge vejen forbi Danmark og gæster de fleste landsdele. Og tendensen til at de bliver hængende længere viser, at de rent faktisk finder det interessant at være her.

De storke vi se her, er primært unge ”overskudstorke” fra den store bestand i Østeuropa, samt ungstorke fra Tyskland, der strejfer rundt i sommersæsonen.  

Men der er også tale om ungstorke fra den nye bestand af skånske storke. Og netop Skåne, vil i de kommende år gøre den store forskel for hvordan storkebestanden i Danmark vil udvikle sig.

For i Skåne har man ambitioner. Endda meget store ambitioner. Storkeprojektet, der blev startet i 1989, har efter lange og store problemer, nu endelig fået den ventede succes. Et af de store problemer har grundlæggende været, at få opbygget en trækkende bestand af storke. Det er nu lykkes og det er det, der medvirker til, at Danmark igen kan få vækst i storkebestanden.
 
 
Storkepar troner på Flyinge Kungsgård i Skåne.
 
 

Danmark vil i fremtiden udgøre brohovedet mellem de vest- og østeuropæiske bestande og den skånske bestand. I Skåne er målet, at have en bestand på ca. 150 storkepar. Lige nu har man 34 fritlevende ynglepar, samt et større antal par, der yngler i volierer. I alt forventer man, at ca. 150 ungstorke trækker bort i august eller september måned. Sidste år forlod knap 100 ungstorke Skåne og trak sydpå via Sjælland. Dette vil gentage sig de næste mange år, og lykkes det at nå målet om 150 skånske storkepar, vil disse storke forventelig hvert år udruge op imod 400 storkeunger. Det siger sig selv, at det vil komme til at betyde en enorm forskel for en dansk storkebestand.

Når storke er 4-5 år gamle er de kønsmodne og kommer oftest tilbage for at yngle i en radius inden for ca. 150 km. fra deres fødeområde.  Og da Sjælland og Lolland-Falster geografisk set ligger indenfor denne radius, vil dette område med meget stor sandsynlighed få en ny bestand af storke i løbet af de kommende 7-10 år.

I Sønderjylland er en genindvandring også realistisk. I år har i Slesvig Holsten oplevet et meget stort opbud af storke og den lille landsby Bergenhusen, der ligger blot 60 km. fra grænsen til Danmark, har man i dette forår hele 20 ynglepar og man skal tilbage til 1982 for at finde lige så mange storkepar. Derfor må det forventes, at bestanden herfra spreder sig nordpå til Jylland.
 
 
Kan vi have storken her?

Men er det så overhovedet muligt for os her i Danmark at tage vel imod de genindvandrende storke? Har vi biotop til at brødføde dem? Svaret er nok – både ja og nej.

Et af de store problemer for storken har været – og er stadig - at vådområder, overdrev og enge mangler plejer og gror til og dermed ikke egner sig som fourageringsområde for hverken storke eller vore engfugle. Heldigvis er der igangsat naturgenopretningsprojekter, der sigter mod at genskabe den form for natur som bl.a. storken trives i. Og med den nye regerings tiltrædelse sidste år, blev der sat yderligere skub i genopretningen af den tabte natur med vedtagelsen af nye naturplejeplaner og en grønnere linje generelt.
 
Nyopsat storkerede i Veksø. Der gik blot et par dage, så var storken på reden.
(Foto: Lars Møller Jensen)
 
At det virker, kunne Miljøminister Ida Auken selv opleve, da hun i maj indviede et projekt i Susådalen. Selv samme tidspunkt snorene blev klippet, lagde to storke an til landing i den genoprettede ådal.

Derfor går Storkene.dk snart i gang med at udarbejde en plan for hvordan vi trækker de nye storke hen til de områder hvor de med stor sandsynlighed kan brødføde sig selv og en evt. storkefamilie. Planen går ganske enkelt ud på, at opsætte storkereder i hidtil uset omfang. Der findes ganske vist et større antal storkereder i Danmark, men mange af disse er opsat på uhensigtsmæssige steder. Vi ønsker udelukkende at opsætte reder på steder hvor det giver mening.

Planen kommer naturligvis til at koste penge og vi skal derfor have fundet midlerne til at gennemføre projektet. Derudover skal vi have kontakt til frivillige, der ønsker at være med til at hjælpe os med det rent praktiske.
Men hvor der er vilje er der vej. Og Storkene.dk skal nok få gennemført sin ambitiøse plan.

Relaterede artikler:
 
 
 

 
STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex