Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Links
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Ung stork er strandet på Bornholm
Solskinsøen har fået sjælden gæst på besøg
Læs mere

Stork er strandet på Vestsjælland
Stork på vej mod syd har fået kolde fødder
Læs mere

Smedager storkene har forladt Sønderjylland
Turen går mod Afrika
Læs mere

Efterårstegn: Storken er fløjet - og kommet
Flere tegn på efterår i naturen
Læs mere

Storkeunge æder 40 cm gummiliste
Overlever på mirakuløs vis fordøjningen af fremmedlegemenet
Læs mere

Storketur til Spanien
Creme de la Creme turen for storke-og naturelskere
Læs mere

Skidt år for storken i Nordeuropa
5 æg blev til en storkeunge i Sønderjylland
Læs mere

Jyske storkeunger ser dagens lys
Med unger i reden, starter en meget spændende tid
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Storkeland Sjælland

Sjælland kan forvente flere storke i de kommende år

 
 
Lagt på Storkene den 3. marts 2012
 
Sjælland bliver til storkeland
For nogle år siden forudsagde storkeeksperten Hans Skov i en artikel på DOF.DK, at Sjælland igen ville blive storkeland. Og noget tyder på at han får ret. Men det er desværre ikke fordi vi her i Danmark selv har gjort noget aktivt for at få storken tilbage, ligesom man ser det i Skåne. Det er snarere andres frugter og hårde slid, vi nu skal til at høste af - helt præcis, skånske frugter.
I de kommende år vil netop Sjælland opleve flere og flere storke og det er sandsynligt at der på et tidspunkt kommer flere storkepar til området. Dette skyldes, at man i Skåne har fået det længe ventede gennembrud for det storkeprojekt, der for mange år siden blev iværksat med henblik på at få opbygget en vildtlevende trækkende storkebestand. Det med at få storkene til at trække, har det holdt meget hårdt med, men sidste år lykkes det endelig at få samtlige ungstorke til at trække bort i august måned, hvor op imod 100 storke kunne opleves over Sjælland. Ikke siden 1930´erne har der været så store samlinger af storke her.
 
Storke-invasion i august 2011. Her er det Oppe Sundby ved Frederikssund.
 
Dette fænomen vil for fremtiden kunne opleves hvert år og det er ret sandsynligt, at nogle af de mange storke vil blive hængende på Sjælland og med tiden yngle. Derfor bør der sættes storkereder op på de steder er egnet til storke. Der findes nemlig egnede biotoper flere steder, bl.a. i Hellebæk Kohave og i Karslunde Mose, hvor der nu skal gøres noget for storkens boligsituation.
 
Storkerede til Hellebæk Avlsgård

En ny storkerede fra Storkene.dk er netop nu på vej til Hellebæk Avlsgård i Nordsjælland, hvor man længe har haft planer om at få opsat en rede.

Hellebæk Kohave, hvor Hellebæk Avlgsård ligger, udgør 290 ha bestående af naturskov, overdrev, moser, ferske enge og høslætsarealer. Området er kendt for sine store rovfugletræk, som kan opleves både om foråret og efteråret. Også tranetrækket kan studeres her fra medio marts og ind i april, når flokke på op til flere hundrede individer passerer på deres vej til Hornborgasjön i Sverige.
Hellebæk Kohave - lutter idyl og god plads til storken
 
Storkereden til Hellebæk Avlsgård ses her på Barresøgård. (Foto: Lars Juel Sørensen)

Også den hvide stork opleves hvert år her, hvilket naturligvis har inspireret til at få opsat storkereden. Det er oftest skånske storke der lægger deres vej forbi her, når de trækker over mod Skåne, og håbet er naturligvis, at et storkepar vælger at slå sig ned i dette skønne område, der rummer det rette biotop og hvor der er føde nok til et storkepar. Storkereden på Hellebæk Avlsgård opsættes den 7. marts.
 

Karlslunde Mose genoprettes og får storkereder

Ved Karlslunde Mose syd for København, arbejder Naturstyrelsen sammen med Danmarks Naturfredningsforening på at få opsat to storkereder i forbindelse med naturgenopretningsprojekt. Projektet har Skjern Å projektet som forbillede. Det vil sige, at en lang lige kanal med rørlagt udløb bliver erstattet af åbne, snoede vandløb med et nyt åbent udløb. Projektet udføres i et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner, og udover Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen, har både Friluftsrådet og lodsejere inden for området været inddraget.

Storkene.dk hjælper i den forbindelse med udpegning af placering af storkerederne, som forhåbentlig kommer op inden for den nærmeste fremtid.
Relaterede links:
 


STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex