Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Trist år for storken i Danmark

Trods et nyt storkepar i Sønderjylland, var 2011 et trist storkeår

 
 
 Lagt på Storkene.dk den 17. november 2011
   
 
DOFs storkegruppe årsrapport 2011 for hvid Stork (Ciconia ciconia)
 
Tidlig start på storkesæsonen 2011
Storkesæsonen i 2011 var i gang fra 1. januar. I Gundsølille overvintrede yngleparret på reden. Som noget nyt var der enlige storke på nyopsatte storkereder i Stenløse og Stærkende ved Greve. Disse to storke stammer også fra det skånske storkeprojekt. De dukkede op på Sjælland i oktober og blev hængende til vinteren slap sit greb først i marts. Herefter dukkede de op på gammelkendte lokaliteter i Skåne. Gundsølille parret, såvel som de to enlige storke blev fodret hen over vinteren. De fire omtalte storke er frem til 10. marts identisk med de storke, der blev iagttaget på Sjælland (Jf. DOF-Basen).
 
Storken i Stenløse ses her fouragere på en græsmark udenfor Stenløse.
 
Den første stork, som kom ind med trækket syd fra, var den der blev set i Tranekær på Langeland d. 10. marts. Herefter blev der set flere og flere storke forskellige steder jo længere hen i marts man kom. Og i fra sidst i april til sidst i maj eksploderede antallet af strejfstorke over stort set hele landet. Årsagen var de 6 ugers højtryksvejr, der fra sidst i marts til 10/5 dominerede vejret i både Danmark og landene syd for os. Med den fremherskende sydøsten vind i denne periode var der så at sig hul igennem for østtrækkende storke i 6 uger. Det betød at rigtig mange tyske og polske storke var en tur omkring Danmark. Aflæste ringmærker af tyske storke dokumenterer denne påstand. 
 
Store storkeflokke og et nyt storkepar
Som noget ret så usædvanligt, så dukkede der allerede i april storkeflokke op. Normalt hører store storkeflokke af unge storke anden halvdel af maj til. Den 24. april dukkede således 16 storke op nær Skærbæk i Sønderjylland. To af disse storke skilte sig ud fra flokken, og bosatte sig på en pælrede i Hjemsted Oldtidspark. Det var i et afsondret hjørne af Oldtidsparken, så kun få opdagede sensationen indtil det nåede ud til pressen 7-8. maj. Sensationen var, at det første storkepar af vild proveniens havde bosat sig og lagt æg. Noget der sidst hændte i sommeren 2004.
Skærbæk storkeparret før det gik galt (Foto: Lone Lemvigh)
 

Den største storkeflok i foråret var de 16 storke, der blev set d. 24/4 ved Skærbæk og igen d. 26. april ved Gørding i Sydjylland. Bøtø Nord havde ligeledes16 storke d. 23. maj. Hen over juni-juli var der fortsat pæne storkeflokke. F.eks.blev der set 9 storke ved Græsted d. 9. juli.

I august hændte der det helt utrolige at op til 90 storke i en flok blev set d. 22. august ved Ølsemagle Revle. Natten forinden blev der talt 88 overnattende storke på antenner og huse i Oppe Sundby ved Frederikssund. Ikke siden 1930’erne har man kunnet se en så stor storkeflok på Sjælland. Storkene næsten stammede alle fra Skåne. De fleste var ungfugle fra i år. Storkeflokken kunne senere følges ned over Sjælland, Lolland til Fehmarn, og videre ned i Tyskland til Westerwald i det vestlige Mellemtyskland. Flokken valgte altså den vestlige trækrute.
Nogle af de mange storke der besøgte Sjælland og Lolland (Foto: Helle Krogsgaard)
 
Den 1. september blev 18 skånske storke set trække ind ved Mandehoved på Stevns Klint. I resten af september blev der set op til 3 trækkende storke på Sjælland. Så sent som d. 2. oktober blev en stork set ved Jels i Sønderjylland. I skrivende stund er der nu kun storkeparret i Gundsølille tilbage i Danmark.
 
De tre storkeunger fra Gundsølille letter fra reden (Foto: Jakob Thorsø)
 

Storkegruppen har ikke endeligt opgjort antallet af storke der har besøgt Danmark denne sommer, men tallet ender formentlig over 400 individer. Til sammenligning skønnes kun ca. 120 storke at have besøgt Danmark i 2010. Så ingen tvivl om at 2011 bød på usædvanligt mange storke i den danske natur. En skam de møder en så gold kulturørken.

Årets resultat blev 2* par storke og 3 flyvefærdige unger.
Skærbæk               Par 24/4                     3 æg         3 unger der døde af sult 

Gundsølille**       Par der overvintrer     3 æg         3 flyvefærdige unger

 

*  1 par, der ikke er af vild proveniens

**Begge storke stammer fra det skånske storkeprojekt.
 
Ungstorke led eldøden
Gundsølille på Sjælland var det eneste sted med flyvefærdige storkeunger. Parret påbegyndte æglægningen ca. 1. april i storkereden på den høje gartneriskorsten. Parret udrugede 3 unger, som kunne ringmærkes d. 1. juni. De tre unger var flyvefærdige d. 9. juli. Den 27. juli omkom den yngste af ungerne (1A99) ved kontakt med højspændingsledninger i Stenløse. De to tilbageblevne unger blev frem til d. 22/8 hængende i området sammen med forældrefuglene. Denne dag trak de bort. Formentlig ved at tilslutte sig den store flok skånske storke som denne dag trak gennem området. Den 10/9 blev Gundsølille ungfuglen 1A98 aflæst ved Store Merløse på Midtsjælland. Den var i selskab med en skånsk stork. Næste dag var begge storke trukket syd på. Før d. 20/9 var Gundsølille ungstorken 1A97 så uheldig at blive dødeligt kvæstet ved at flyve imod elledninger ved Spjellerupvej 100 ved Næstved.
 
Fødemangel afgjorde Skærbækparrets skæbne

Skærbæk i Sønderjylland var stedet hvor et nyt vildt storkepar bosatte sig i en pælrede i Hjemsted Oldtidspark. Storkeparret, der ikke var ringmærket, dukkede op sammen med en flok storke på 16. De skilte sig ud fra flokken og bosatte sig på reden. Omkring d. 9. maj blev første æg lagt, og d. 11. juni kunne jeg konstatere at den første unge var klækket. Den 13. juni var der mindst 2 unger. Faktisk blev der udruget 3 unger. Den 26. juni lå den første unge død under reden. Den 2. juli var det tydeligt at der igen var problemer i reden. Ingen unger blev set trods intensiv overvågning af reden. Så forsvandt den ene gamle stork, og d. 6. juli forsvandt den tilbageblevne stork, da den også indså at ungerne var døde. Skærbæk husede sidst storke i 1982, og området er i dag ganske enkelt ikke egnet til at dække en storkefamilies fødebehov. Trist at genkomsten af et vildt storkepar endte så sørgeligt. De kommer næppe igen i 2012.

(jf. artikel i Fugle og Natur 3, 2011, s. 3.; Natur (Natur & Ungdoms medlemsblad) nr. 3, 2011, s. 6-8)
Ud over de nævnte storke er mindst 3-4 ynglestorke med danske ringe aflæst i Sydslesvig og Ditmarsken denne sommer. En stork fra Gundsølille reden fra 2009 er i år set på både Sjælland og i Skåne. Tallet kan evt. vokse fordi der endnu mangler indrapportering af genmeldte storke.
 
Analyse af storkegylp er færdig
Analysen af små 500 stk. storkegylp indsamlet i Danmark fra 1976-2003 er nu publiceret. Man kan downloade rapporten ved at gå ind på Naturhistorisk Museums hjemmeside (http://www.naturhistoriskmuseum.dk/forskn/rapporter/s.t/Analyse%20af%20storkegylp.pdf)
 
Godt år for storken i Europa
2011 synes at have været et godt år for Europas storke. I f.eks. Slesvig-Holsten steg antallet af vilde storkepar fra 207 par i 2010 til 232 par (stigning på 12 %). Hertil skal lægges ca. 45 fritflyvende storkepar til, der har en baggrund, der kan minde om Gundsølille storkeparret, så det totale antal par bliver ca. 277 par. Forekomst af rigtig mange mus, og et sommervejr, der artede sig nogenlunde for de sarte storkeunge i deres første uger, medførte at  434 unger fløj fra rederne med de 232 vilde storkepar. Det er et rimeligt resultat. Men i 2010 klarede 207 par at få 440 unger på vingerne (Kilde: NABU AG Storchenschutz).
 
Energiafgrøder en trussel for storken
Pga. øget udbredelse af energiafgrøder er bestanden af hvid stork i Mecklenburg-Vorpommern gået tilbage med 30 % fra 2004 til 2010. Altså et fald fra 1142 par til 813 på bare 6 år. Det er en meget alvorlig tendens i en periode hvor storkens ellers generelt klarer sig godt i Tyskland.

(Kilde: NABU. Mitteilungsblatt der BAG Weissstorchschutz, 103/2011)STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex