Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Links
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Jagtsæsonen på trækfugle står for døren
Lang vej til efterlevelse af jagtloven
Læs mere

Hjælper storkereder storken på vej?
Storkereder gør det langt fra alene!
Læs mere

Foråret skydes i gang den 10. marts
Generalforsamling i Storkene.dk på Barresøgård
Læs mere

Storken er kommet - alt for tidligt
Klimaforandringerne skaber ravage hos trækfugle
Læs mere

Ung stork er strandet på Bornholm
Solskinsøen har fået sjælden gæst på besøg
Læs mere

Stork er strandet på Vestsjælland
Stork på vej mod syd har fået kolde fødder
Læs mere

Smedager storkene har forladt Sønderjylland
Turen går mod Afrika
Læs mere

Storketur til Spanien
Creme de la Creme turen for storke-og naturelskere
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Storkene.dk foreslår storkeprojekt for Miljøministeren.

Storkene.dk vil give

 
 
 
Lagt på Storkene.dk den 21. november
 
 

Storkene.dk har nu rettet henvendelse til Miljøminister Karen Ellemann vedr. et dansk udviklet storkeprojekt. Udgangspunktet er det projekt som Storkene.dk har barslet med igennem længere tid, der går under navnet "Kunstigt åndedræt til storken".

 

"Vi mener at det er på tide, at Danmark også gør noget mere aktivt for at få storken tilbage. Alle tidligere tiltag er desværre fejlet. Det seneste projekt "Red Storken" fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) var desværre ikke nok til at undgå at storken vendte Danmark ryggen" siger formand for Storkene.dk Jess Frederiksen.

 

Den vilde stork er officielt erklæret uddød i Danmark og vi klamrer os nu til et halmstrå i håbet om at storkeparret i Gundsølille ved Roskilde, kan være med til at holde live i den danske storkebestand. Men et par storke gør det ikke alene. Derfor mener Storkene.dk, at det er nu der skal iværksættes en plan for hvordan vi får storken tilbage.

 

"Dette er baggrunden for hvorfor vi nu har henvendt os til Miljøminister Karen Ellemann med vores bud på et intelligent storkeprojekt. For vi mener absolut godt det kan lade sig gøre, at få opbygget en trækkende vildtlevende storkebestand i Danmark. Det viser både vores egne erfaringer med projektstorkeparret fra Gundsølille og udenlandske storkeprojekter" siger Jess Frederiksen, der ikke som DOF ser et stort problem i at hjælpe storken på vej. Mange andre arter har også modtaget hjælp for at rette op på bestanden.

 

”Rød glente er en smuk fugl, der i mange år har været i stor tilbagegang. Tilbagegangen er dog vendt hvilket bl.a tilskrives at DOF har etableret såkaldte ”rovfuglerestauranter”, som hermed har kompenseret på den manglende naturlige føde i naturen. Også havørn har modtaget hjælp i form af udlægning af foder. Derfor er Storkene.dk ikke bange for at foreslå at storken skal have en tilsvarende håndsrækning i Danmark”
 
Storkene.dk mener, at selv om vi i Danmark har egnede områder med biotop til storken, er der for langt til den nærmest store bestand af storke, hvor en ny dansk bestand skal rekrutteres fra. Derfor må vi importere storke til opformering i Danmark, hvis vi atter skal gøres os håb om storke i større stil.
 
 
Gode erfaringer fra Tyskland og Gundsølille

 

I den tyske delstat Rheinland Pfalz uddøde storken i midten af 1970´erne. Ligesom i Danmark blev landbruget for intensivt. Men i 1996 igangsatte man et storkeopformeringsprojekt, der gik hånd i hånd med at man genoprettede naturen og tilbageleverede nogle af de vådområder der var blevet drænet og opdyrket. Her 14 år efter, har man formået at opbygge en selvbærende trækkende bestand af storke. I dag yngler der hele 90 par storke, som i 2010 fik 177 ungstorke på vingerne. Kun enkelte storke i projektet er nu stationære og overvintrer.
 
 
 
Grafen viser udviklingen i antallet af storkepar og storkeunger
siden projektets start i 1996. (Kilde: Aktion Pfalz storch)
 
 
 
”Vores eget lille pilotprojekt ved Roskilde, viser også at det kan lade sig gøre at få ungstorkene til at trække bort. Her har alle de 19 unger der siden 2004 er udruget af parret trukket bort” siger Jess Frederiksen.
 
Med baggrund i fakta ser vi nu frem til, at få tilladelse til at iværksætte et lignende storkeprojekt i Danmark. Storkene.dk er håber nu på, at Miljøminister Karen Ellemann tager åbenhjertigt og fordomsfrit imod vores forslag om at give den flotteste og mest populære af vore fugle et fortjent og tiltrængt kunstigt åndedræt.
 

Læs hele vores oplæg her.

 STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex