Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Links
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Jagtsæsonen på trækfugle står for døren
Lang vej til efterlevelse af jagtloven
Læs mere

Hjælper storkereder storken på vej?
Storkereder gør det langt fra alene!
Læs mere

Foråret skydes i gang den 10. marts
Generalforsamling i Storkene.dk på Barresøgård
Læs mere

Storken er kommet - alt for tidligt
Klimaforandringerne skaber ravage hos trækfugle
Læs mere

Ung stork er strandet på Bornholm
Solskinsøen har fået sjælden gæst på besøg
Læs mere

Stork er strandet på Vestsjælland
Stork på vej mod syd har fået kolde fødder
Læs mere

Smedager storkene har forladt Sønderjylland
Turen går mod Afrika
Læs mere

Storketur til Spanien
Creme de la Creme turen for storke-og naturelskere
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Storke skydes på Malta

Malta efterlever stadig ikke EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv

 
 
Lagt på Storkene.dk den 15. november 2008
 
Malta, der ligger i middelhavet mellem Europa og Afrika, er en uundværlig og tiltrængt rasteplads for fugle på træk. Her kan fuglene finde hvile og finde føde, inden de begiver sig ud på den sidste tur over havet til Afrika.
 
Mange danske fuglearter, nogle endda truede, raster hvert år her. Det drejer sig om fuglearter som drossel, svale, rørhøg, nattergal, hvepsevåge og finke. Desværre bliver hundredetusinder af disse fugle ofre for maltesiske ”jægere”. Alt hvad der har fjer og vinger, skydes ganske enkelt ned.
 
 
Den sorte stork er en smuk fugl i levende live!
 

Selv storke går ikke fri af jægernes hagl. En flok sorte storke, der i det forgangne efterår trak over Malta, blev desværre ofre for en af de skydegale jægere. Kun ca. 10 % af den europæiske population af sort stork trækker via Sicilien og Malta til Afrika. Heldigvis blev episoden billeddokumenteret af tyske ornitologer fra organisationen Committee Against Bird Slaughter(CABS), der desværre ikke kan gøre andet end at anmelde hver gang de ser disse usmagelige fugledrab. Se video af nedskydningen her.

Historisk set har man altid skudt fugle og indfanget fugle på Malta. Men da Malta nu er medlem af EU, forpligter man sig samtidig til at overholde EU´s fuglebeskyttelsesdirektiv og det er under ingen omstændigheder tilladt at skyde truede fuglearter. Det er beskæmmende, at der stadig her i 2008 finder sådanne ulovligheder sted, og at der tilsyneladende ikke rigtig gøres noget for at stoppe det fra myndighedernes side.
 
 
Såret fiskeørn, ringmærket i Finland, og skudt på Malta!
 

Man har estimeret, at der hvert år fanges to-tre millioner finker i fælder på Malta, og at der hvert år skydes flere millioner af andre fugle, herunder som nævnt svaler, lærker, mursejlere, rovfugle og nu altså også sorte storke.

Mange af disse fugle bliver anskudt og efterlades til en langsom og pinefuld død.

Når man tager i betragtning af hvor meget andre EU lande gør for at sikre mange af de nævnte truede arter, er det dybt tragisk, at et lille land som Malta slipper af sted med at skyde truede fugle – bare for sjov skyld!

Der er brug for en målrettet indsats fra EU, hvis man vil komme den kedelige tradition til livs!

 STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex