Forside    Sitemap    Printvenlig udskrift             
   Om os
   Projekter
   Om storken
   Sponsor
   Privatlivspolitik hos Storkene.dk
   Kontakt
   Cookies
Storkene i Danmark

Nyheder

Sønderjysk storkefamilie er taget på vinterferie
Tom storkerede de næste 7 måneder
Læs mere

Storketur til Rumænien
I juni måned 2019 kan du rejse langt tilbage i tiden med Storkene.dk
Læs mere

Kig op – hobevis af storke er snart over os
Rekordmange storkeunger på vej på vingerne
Læs mere

Varm sommer giver rekord mange storkeunger
Storkeparrene har nydt godt af varmen
Læs mere

Storkepar har snydt alle
Sjællandsk storkepar har femlinger
Læs mere

Første storkepar på plads i Sønderjylland
Storkereden i Smedager er igen beboet af storkeparret
Læs mere

Vis flere nyheder


   
Velkommen til STORKENE.DK

Stadig fremgang for storken lige syd for grænsen

Nedslående årsberetning fra Hans Skov

 
 
Lagt på Storkene.dk den 29. oktober 2008
 
 
Ikke farvel, men på forhåbentligt gensyn

Storkene.dk kan nu bringe en sørgelig årsberetning for den hvide stork, udarbejdet af Hans Skov.

Man kunne kalde beretningen for en nekrolog, i alle tilfælde når man taler om den legendariske storkerede i Vegger, som for første gang nogensinde stod ubeboet hen i 2008. Men Hans Skov mener heldigvis stadig der er håb for storken, ikke mindst da man kort tid efter storken var erklæret for "færdig", havde fornøjelsen at byde den velkommen tilbage igen.

 

Og næste år er der store forhåbninger til storkeparret i Gundsølille, der har fået ny rede, samtidig med, at der rapporteres om en pæn fremgang syd for grænsen. Vi bringer hermed et fyldigt uddrag af beretningen.

 

Beretning
af Hans Skov, Storkegruppen under DOF
 
600 år med storken i Danmark
Året 2008 blev det år den vilde bestand af hvid stork kunne erklæres for uddød efter ca. 600 år i Danmark. I 2007 var der stadig en fastboende enlig stork af vild proveniens i Vegger i Himmerland. Vegger blev også stedet, hvor det sidste vilde storkepar holdt stand. Endnu i 2006 var her et ungeløst storkepar. De sidste storkeunger af vild proveniens forlod rederne på smedjen i Vegger og rådhuset i Ribe i 2004. Dette år forlod 2 unger hver af disse storkereder. Et sørgeligt lavpunkt for de danske storke – ikke kun med hensyn til den vilde bestands forsvinden, men også det faktum at Veggers storkerede nu står tom efter at have været beboet hvert eneste år fra 1936-2007. (se filmsekvens her fra Vesløs beboede storkerede i 1998)
 
 
Hans Skov

 

Pænt antal strejfende storke

Storkesæsonen begyndte i 2008 med en strejfstork, der d. 2. januar dukkede op i Lille Slemminge på Lolland. En aflæsning af storkens ring viste dog, at der var tale om en Hvedstrup ungfugl fra 2004. Ungfuglen var sammen med de ikke-trækkende forældrefugle, blevet hængende i Gundsølille-Hvedstrup området til efter jul. Nogle dage senere nåede den til nordsiden af Flensborg Fjord, hvor den sidst blev set d. 29/1.
 
Forhåbentlig er det ikke bare træstorke vi skal se i fremtiden!
 

En stork, der d. 28-29/2 blev set ved Martofte og Scheelenborg på Fyn, er også med sikkerhed en stork, der ikke kom fra overvintringskvarteret mod syd. Vi skulle frem til d. 8/3, før de første trækkende storke nåede til Danmark. Det var tale om et storkepar, der dukkede op i Bastrup ved Vamdrup i Sydjylland. Frem til midten af april var det dog kun ganske få storke, der besøgte landet.

 

Herefter kom det sædvanlige forårsrykind, der først klingede af midt i juni. De største storkeflokke er her angivet med sted og dato:

 

  • 12 stk. skånske storke blev set ved Skælskør, Vordingborg og Gedser Odde fra 31/8-7/9, før de trak over Østersøen 
  • 11 storke blev set ved Kelds Nord på Langeland d. 8/6
  • 10 storke blev set ved Voergård i Vendsyssel d. 13/5 (9 af disse set i Skagen d. 2/5)
  • 10 storke slog sig ned på Mandø d. 4/6 9 storke i Ulvshale og Bøtø Nor d. 2-3/8.

Antallet af omstrejfende storke var pænt og i hvert fald på niveau med 2007, hvor ca. 220 storke gæstede Danmark. Et af de storkepar, der gæstede landet, giver anledning til nyt håb for storkens genkomst til Danmark. Fra d. 6/7 - 20/8 var der et stationært storkepar i området mellem Skjern-Borris-Sønder Felding. Storkene slog sig ikke ned på en af områdets storkereder, men det lange ophold i området ved Skjern Å viser, at området bød på nok føde. Hanstorken blev ringmærket som unge i Holsten for 2 år siden, og parret kan meget vel tænkes at vende tilbage i 2009 og forsøge at yngle i området.

 

Storkegruppen (Hans Skov, red.) udbedrede flere storkereder i løbet af marts-april. Bl.a. blev storkerederne i Vegger, Vesløs og Ribe renoveret, men lige lidt hjalp det, for der var slet ingen storkebesøg på disse reder.

 

Årets resultat blev 1 par storke (Gundsølille) og 0 udfløjne unger.

 

Problemer i Gundsølille

Gundsølille på Sjælland var det eneste sted med bofaste storke. Parret begyndte allerede i februar at bygge en ny storkerede på den høje gartneriskorsten, parret ynglede på i 2007. Reden var i okt. 2007 blevet nedtaget, da gartneriet skulle til at indlede fyringssæsonen. En ny erstatningsrede blev opsat på en pæl i nærheden, men storkene ville hellere selv bygge en ny rede på det gamle sted.

 

Da reden var ved at være færdig, blæste en forårsstorm den ned, og storkene måtte til at bygge en ny rede igen. Storkene fik først i april lagt æg og gav sig til at ruge. Æggene klækkedes imidlertid ikke. Årsagen har nok været den kolde april, der medførte, at gartneriet mod sædvane måtte fyre heftigt igennem hele april måned. Den tyndbundede rede har formentlig tilladt for meget kulilte at trænge op i redebunden, hvor æggene lå, og har kvalt storkefostrene.

 

Storkeparret er forblevet i Gundsølille-Hvedstrup området lige indtil skrivende stund. For at forhindre reden i at blæse ned og at få ødelagt ynglen, er reden netop blevet hævet et stykke over skorstenens top på et solidt metalstativ. Hen over sommeren er op til 2 ekstra storke set i området, men de har ikke bosat sig på nogen af områdets storkereder.

 

Sjællandske ungstorke yngler i Sydslesvig

Ungfuglen fra 2004, der blev hængende til langt ud på året i Hvedstrup (jf. tidl. omtale), endte som ynglefugl i Holzacker ved Leck i Sydslesvig. Parret udrugede unger, men de døde under tørken i maj-juni. En anden Hvedstrup ungfugl fra 2005 ynglede i Sofienhamm NV for Rendsburg. Parret fik 3 unger på vingerne. Denne stork holdt ellers i 2007 til på ”fødereden” i Hvedstrup men valgte i sidste ende Sydslesvig som ynglested. Begge Hvedstrup-ungfugle lever som vilde fugle uden hjælp fra mennesker.
 
Fremgang hos vores naboer
2008 synes at have været en relativt god storkesæson i de fleste europæiske lande. I f.eks. Slesvig-Holsten steg antallet af vilde storkepar fra 209 i 2007 til 229 par. Lægger man de 41 fritflyvende storkepar til, der har en baggrund, der kan minde om Hvedstrup-Gundsølille storkeparret, så kommer man helt op på 270 storkepar i 2008. Desværre medførte den lange tørre periode i maj-juni, at mange storkeunger døde i de nordtyske storkereder pga. fødemangel. De 270 storkepar fik 378 unger på vingerne, hvilket kun er 1,4 unge pr. par. I storkelandsbyen Bergenhusen 48 km syd for den dansk-tyske grænse lagde 18 storkepar ud med at yngle. Det er det højeste antal par siden 1982/83.

 

 
 

 STORKENE.DK          Tlf:     Storkene_DK@yahoo.dk
powered by webex